Iestājpārbaudījumu norises kārtība PIKC "RDMV"

29.06.2017.

 

Iestājpārbaudījumu norises kārtība PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola":

 

Iestājpārbaudījumu konsultācijas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un veidošanā notiks š.g. 30. jūnijā no plkst. 10:00 - 12:00 PIKC "RDMV" sporta zālē, K. Valdemāra ielā 139. 

 

Iestājpārbaudījumi notiks š.g. 3., 4. un 5. jūlijā, K. Valdemāra ielā 139, Rīgā.

 

3. jūlijs (pirmdiena)

 

ZĪMĒŠANA

 

1. maiņa - pulcēšanās plkst. 8.45 4. stāva vestibilā, līdzi ņemot savas identifikācijas kartes ar foto un kārtas numuru.

1. maiņā piedalās reflektanti ar kārtas numuru 1-115 un 221 - 238.

 

2. maiņa - pulcēšanās plkst. 12.45 4. stāva vestibilā, līdzi ņemot savas identifikācijas kartes ar foto un kārtas numuru.

2. maiņā piedalās reflektanti ar kārtas numuru 116 - 220.

 

 

4. jūlijs (otrdiena)

 

GLEZNOŠANA 

 

1. maiņa - pulcēšanās plkst. 8.45 4. stāva vestibilā, līdzi ņemot savas identifikācijas kartes ar foto un kārtas numuru.

1. maiņā piedalās reflektanti ar kārtas numuru 1-115 un 221 - 238.

 

2. maiņa - pulcēšanās plkst. 12.45 4. stāva vestibilā, līdzi ņemot savas identifikācijas kartes ar foto un kārtas numuru.

2. maiņā piedalās reflektanti, sākot ar kārtas numuru 116 -220.

 

 

5. jūlijs (trešdiena)

 

KOMPOZĪCIJA

 

Pulcēšanās plkst. 8.45. pie eksāmena telpām 1. stāvā, līdzi ņemot savas identifikācijas kartes ar foto un kārtas numuru.


Sadalījums pa klasēm pēc kārtas numura būs atrodams pie ziņojumu dēļa 1. stāva vestibilā. Savukārt uz katras klases durvīm būs saraksts ar reflektantu kārtas numuriem, kas tajās kārtos eksāmenu. Eksāmena telpā jāieņem vieta pie tā galda, kura stūrī uzlīmēts reflektanta kārtas numurs.

 

VEIDOŠANA 

 

Pulcēšanās plkst. 12.45 tajās pašās vietās, kur sēdējāt Kompozīcijas eksāmenā.

 

SADALĪJUMS PA KLASĒM:

Kabinets Reflektanta kārtas numurs Atbildīgais pedagogs
113.kab. 1 - 42 Kompozīcija - Velga Jākobsone, veidošana  - Ingrīda Smilškalna 
112.kab. 43 - 80 Kompozīcija - Ilizane Grīnberga, veidošana - Irēna Vipule
110.kab. 81 - 121 Kompozīcija - Inese Mailīte, veidošana - Daina Zvanītāja
109.kab. 122 - 150 Kompozīcija - Rita Piešiņa, veidošana - Ervins Pastors
101.kab. 151 - 178 Kompozīcija - Baiba Lindāne, veidošana - Jānis Zvirgzds-Zvirgzdiņš
102.kab. 179 - 211

Kompozīcija - Inese Sedleniece, veidošana - Lolita Katkovska 

105.kab. 212 - 239 Kompozīcija - Gunta Apsīte, veidošana - Ivars Miķelsons


 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTI tiks publicēti 6. JŪLIJĀ Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" 1. stāvā pie ziņojuma dēļa, K. Valdemāra ielā 139, kā arī var zvanīt uz kanceleju: (+371) 67360823, (+371) 66154232.

 

Reflektantiem, kuri ieskaitīti PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" 2017./2018. mācību gada 1. kursā, jāapstiprina savs lēmums 6. jūlijā, ierodoties PIKC "RDMV" kancelejā (203. kabinets) vai telefoniski (+371) 67360823, (+371) 66154232. 

 

Pārrunas reflektantiem, kas nav tikuši izvēlētajās izglītības programmās, notiks 7. jūlijā, sākot no plkst. 10:00, 208. kabinetā.