Iestājpārbaudījumu norises kārtība PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā"

28.06.2016.

 

Iestājpārbaudījumu norises kārtība PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā" (PIKC "RDMV"):

 

 

Piektdien, 1. jūlijā plkst. 10:00 – KONSULTĀCIJAS PIKC "RDMV" sporta zālē, K. Valdemāra ielā 139

 

 4. jūlijs (pirmdiena)

 

ZĪMĒŠANA

1. maiņa – pulcēšanās plkst. 8:45 4. stāva vestibilā, līdzi ņemot savas identifikācijas kartes ar foto un kārtas numuru.
2. maiņa 
– pulcēšanās plkst. 12:45 4. stāva vestibilā, līdzi ņemot savas identifikācijas kartes ar foto un kārtas numuru.

 


 

5. jūlijs (otrdiena)

 

GLEZNOŠANA

1. maiņa – pulcēšanās plkst. 8:45 4. stāva vestibilā, līdzi ņemot savas identifikācijas kartes ar foto un kārtas numuru.
2. maiņa 
 pulcēšanās plkst. 12:45 4. stāva vestibilā, līdzi ņemot savas identifikācijas kartes ar foto un kārtas numuru.

 


 

6. jūlijs (trešdiena)


KOMPOZĪCIJA

Pulcēšanās plkst. 8:45 pie eksāmena telpām 1. stāvā, līdzi ņemot savas identifikācijas kartes ar foto un kārtas numuru.
Sadalījums pa klasēm pēc kārtas numura būs atrodams pie ziņojumu dēļa 1. stāva vestibilā. Uz katras klases durvīm būs saraksts ar numuriem, kurš tajā kārtos eksāmenu. Eksāmena telpā jāieņem vieta pie tā galda, kura stūrī uzlīmēts reflektanta kārtas numurs.


VEIDOŠANA
Pulcēšanās plkst. 12:45 tajās pašās vietās, kur sēdējām Kompozīcijas eksāmenā.

 


 

Sadalījums pa klasēm:

Kabinets Kārtas nr. Atb.pedagogs
101.kab. Nr. 3. – 42. Velga Jākobsone
113.kab. Nr. 44. – 82. Irēna Vipule
112.kab. Nr. 83. – 125. Ilizane Grīnberga
110.kab. Nr. 126. – 157. Ruta Linīte
107.kab. Nr. 160. – 193. Rita Piešiņa

  

Zīmēšanas un Gleznošanas eksāmeni:
1.maiņa 3. – 120.
2.maiņa 121. – 193.

 


 

IESTĀJEKSĀMENU REZULTĀTI tiks publicēti 7. JŪLIJĀ Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" 1. stāvā pie ziņojuma dēļa, K. Valdemāra ielā 139, kā arī var zvanīt uz kanceleju: (+371) 67360823.