Ilze Začeste un Anna Līva Traumane saņems Kultūras ministrijas apbalvojumu

18.04.2016.

 

2016. gada 28. aprīlī plkst. 12:00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notiks Kultūras ministrijas apbalvojuma pasniegšana kultūrizglītības nozares talantīgākajiem audzēkņiem, viņu skolotājiem un koncertmeistariem. Laureātu vidū ir Profesionālās izglītības centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" pedagoģe Ilze Začeste un audzēkne Anna Līva Traumane. Apsveicam!

 

Apbalvojums jau no 1998. gada tiek piešķirts par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādes un skatēs mākslu nozarēs. Šogad Kultūras ministrijas pateicības rakstu un naudas balvu saņems 35 audzēkņi un 36 pedagogi no 18 skolām - Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas, Rīgas Doma kora skolas, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas, Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas, Jūrmalas Mākslas skolas, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas, Talsu Mākslas skolas, Tukuma Mākslas skolas, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas, Baldones Mākslas skolas, PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola", Ķekavas Mākslas skolas, Ventspils novada Popes pamatskolas.

 

Mākslu nozaru audzēkņiem dalība starptautiskos konkursos ir būtiska, lai iegūtu plašāku redzējumu un starptautisku pieredzi, kā arī ieskatu savā nākotnes profesijā ārpus nodarbībām skolā. Pateicoties skolotāju un audzēkņu mērķtiecīgam darbam, Latvijas jaunie talanti aizvadītajā gadā piedalījušies dažādos plaša mēroga konkursos ne tikai Baltijas valstīs un Eiropā, bet arī Brazīlijā, Ķīnā un Korejā.

 

Saņemtos 185 pieteikumus vērtēja žūrija: priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) Administratīvās nodaļas vadītāja Mārīte Grebzde, žūrijas priekšsēdētājas vietniece, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītāja Jolanta Klišāne, LNKC direktores vietniece kultūrizglītības jautājumos Dace Ziemele, LNKC Mūzikas izglītības eksperts Andis Groza, LNKC Vizuālās mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča, Kultūras ministrijas Nozaru politikas nodaļas vadītāja Iluta Treija, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors studiju un zinātniskajā darbā Andris Teikmanis, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedras profesors Juris Kalnciems un Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Gunta Bāliņa.

 

Kultūras ministrijas balvu jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādes un skatēs mākslu nozarēs Latvijas valsts atzīmē kultūrizglītības iestāžu audzēkņu spilgtākos radošos panākumus un viņu skolotāju ieguldīto darbu. Projekta organizatorisko un tehnisko sagatavošanu veic Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

 

Vienlaikus ar Kultūras ministrijas balvu tiks pasniegta arī Latvijas Nacionālā kultūras centra iedibinātā Cimzes balva, ar kuru godinās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu pedagogus kultūrizglītības jomā - mūzikā, mākslā, dizainā un dejā.

Teksts: Inga Bika

 

Apsveicam!

 

Avots: Kultūras ministrija