INFO DIENA MAIJĀ

29.04.2021.

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (PIKC “RDMV”) 20. maijā plkst. 16:00 organizē tiešsaistes tikšanos Zoom platformā par izglītojamo uzņemšanu 2021./2022. mācību gadā. 

 

Reģistrēšanās 20. maija Zoom ŠEIT ! 

Vietu skaists ierobežots!

 

PIKC “RDMV” 2021./2022. mācību gadā uzņems izglītojamos 4 profesionālās izglītības programmās, kurās tiks apgūta dizaina domāšana un mūsdienu dizainā pieprasītas prasmes.
 Uzņemšana notiks šādās profesionālās izglītības programmās:


• Apģērbu dizains

• Grafikas dizains

• Interjera dizains

• Produktu dizains

 

Mācību ilgums ir 4 gadi.

 

PIKC “RDMV” izglītojamajiem ir iespēja saņem Valsts stipendiju, stažēties vadošos uzņēmumos, piedalīties Latvijas un starptautiskās izstādēs, konkursos un ERASMUS+ projektos. Skolas izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt muzejus un izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Ir pieejama dienesta viesnīca un kafejnīca.

 

Dokumentu iesniegšana no 1.-30. jūnijam.


Visiem reflektantiem primāri tiks ņemts vērā noslēguma vērtējums šādos mācību priekšmetos:


1. latviešu valoda

2. matemātika

3. 
angļu valoda

 


Par iestājpārbaudījumiem:

- Ja iestājpārbaudījumus būs iespēja organizēt klātienē, tad tie notiks Zīmēšanā un Gleznošanā jūnija pēdējā nedēļā;
- Ja iestājpārbaudījumus nebūs iespējams organizēt klātnienē, tad neklātienē tiek plānots organizēt testu.


Par iestājpārbaudījumiem informācija vēl sekos!