INFO DIENAS MARTĀ

09.03.2021.

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (PIKC “RDMV”) 25. martā plkst. 16:00 organizē tiešsaistes tikšanos Zoom platformā par izglītojamo uzņemšanu 2021./2022. mācību gadam. 

 

Reģistrēšanās 25. marta Zoom ŠEIT ! 


Vietu skaists ierobežots!

 

Informācija tiks papildināta!

 

PIKC “RDMV” 2021./2022. mācību gadā uzņems izglītojamos 4 profesionālās izglītības programmām, kurās tiek apgūta dizaina domāšana un mūsdienu dizainā pieprasītas prasmes.
 Uzņemšana notiks šādās profesionālās izglītības programmās:


• Apģērbu dizains

• Grafikas dizains

• Interjera dizains

• Produktu dizains

 

Mācību ilgums ir 4 gadi.

 

PIKC “RDMV” izglītojamiem ir iespēja saņem Valsts stipendiju, kā arī stažēties vadošos uzņēmumos, piedalīties Latvijas un starptautiskās izstādēs un konkursos, starptautiskos prakses apmaiņas un ERASMUS+ projektos. Skolas izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt muzejus un izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Ir pieejama dienesta viesnīca un kafejnīca.

 

Dokumentu iesniegšana no 1.-30. jūnijam.


Visiem reflektantiem primāri tiek ņemts vērā noslēguma vērtējums šādos mācību priekšmetos:


1. latviešu valoda

2. matemātika

3. 
angļu valoda


Par iestājpārbaudījumiem:

- Ja iestājpārbaudījumus būs iespēja organizēt klātienē, tad tie notiks Zīmēšanā un Gleznošanā jūnija pēdējā nedēļā;
- Ja iestājpārbaudījumus nebūs iespējams organizēt klātnienē, tad neklātienē tiek plānots organizēt testu.
Par iestājpārbaudījumiem informācija vēl sekos!