Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkots seminārs norisinās RDMV

22.03.2016.

 

18. martā Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”, Lāčplēša ielā 55, notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotais seminārs "Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze".

 

Seminārā piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienests, Valsts izglītības satura centrs, izglītības iestāžu atbildīgās personas par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas organizēšanu.


Ievadā semināra dalībniekus uzrunāja E. Uzare, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore. 

M. Stinkulis, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākais referents, iepazīstināja ar metodiskiem ieteikumiem izglītības iestādēm un eksaminācijas centriem ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā.

I.J. Mihailovs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks, stāstīja par IKVD izdoto ceļvedi ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā.

R. Ančupāne, Valsts izglītības satura centra Valsts pārbaudījumu departamenta Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja, un I.Kroiče – Rēzeknes tehnikuma direktora vietniece, runāja par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un alternatīvas mācību rezultātu novērtēšanas formām ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā.


Semināra otra daļa tika veltīta Kultūras ministrijas īstenotajai Radošās partnerības programmai RaPaPro. Par programmu kopumā stastīja B. Ābele – RaPaPro projekta eksperte. Radošās partnerības projekta "Iegūst visi" īstenošanas gaitu Profesionālās izglītības kompetences centrā "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" analizēja Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītāja I. Pētersone.

Ar otru Radošās partnerības projektu "Ritums" un Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas sadarbību ar Cēsu Profesionālo vidusskolu iepazīstināja R. Krastiņa, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas projektu vadītāja un M. Jurciņš, Cēsu Profesionālās vidusskolas skolotājs.


Lektoriem jau semināra norises gaitā tika uzdoti daudzi jautājumi, debates un diskusijas turpinājās arī pēc oficiālās daļas. Tas liecina, ka seminārs bijis gaidīts un aktuāls.

 

Skatīt foto galeriju.