Ja Tev ir vidējā izglītība, stājies Keramikas izstrādājumu dizaina programmā jau tagad!

16.07.2018.

 

Ja esi ieguvis vidējo izglītību, sāc mācīties Keramikas izstrādājumu programmā jau ar 2018.gada septembri!

 

Uzņemšanas prasības:

1.     Uz vakantajām vietām iespējams pieteikties līdz 2018.gada 23.augustam.

2.     Reflektanta uzņemšanas process izglītības iestādē notiek, pamatojoties uz izglītības iestādes direktoram adresētu pilngadīgas personas iesniegumu. Iesniegumā norāda:

2.1.  personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

2.2.  deklarēto un faktisko dzīves vietas adresi, telefona numuru un e-pasta adresi;

2.3.  izvēlēto izglītības programmu;

3.     Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

3.1.     iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu.

3.2.     izziņu par veselības stāvokli;

3.3.     pases vai personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

3.4.     četras fotogrāfijas, 3x4 cm.

Dokumenti tiek pieņemti katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 Krišjāņa Valdemāra ielā 139, 2.stāvā, 203.telpā.