Muzeju dienas

26.08.2021.

 

UZMANĪBU IR VEIKTAS IZMAIŅAS GRAFIKĀ!!! 

Muzeju dienu grafiks /PDF/

Informējam, ka skolā tiek organizētas Muzeju dienas no 2. līdz 3.septembrim I, II, III, IV kursam pēc atsevišķi sastādīta grafika.

Apmeklējumi tiek organizēti nelielās grupās, ievērojot apstākli, ka muzeja apskate ir paredzēta grupai individuāli pēc noteiktā laika, ievērojot visus drošības noteikumus un distancēšanos.

Iglītojamajam ir laicīgi jādod ziņa, ja kādu apstākļu dēļ nav iespējams piedalīties muzeju dienās, informējot par to programmas vadītāju vai audzinātāju.