NORDPLUS JUNIOR PROGRAMMAS PROJEKTA MOBILITĀTES SOMIJĀ KONKURSA REZULTĀTI

04.10.2018.

No 05.09. līdz 28.09.2018. norisinājās Nordplus Junior programmas projekta "Educational methods and pedagogical tools in design and art" dalībnieku atlases konkurss, kurā atlases dalībnieki tika aicināti iesniegt savus pieteikumus mācību mobilitātei, kura tiks īstenota Somijā šī gada novembrī. Mobilitātes laiks pedagogiem: 04.10.-10.11.2018.

Projekta mērķis ir sekmēt inovācijas dizaina un mākslas izglītību programmu mācīšanas metodēs, tādējādi veicinot mākslas un dizaina skolu izglītības programmu attīstību. Novērojot mācību darba metodes partnerskolā, ir iespējams pilnveidot savas mācīšanas stratēģijas. Projekta mērķis saskan ar Nordplus Junior programmas mērķiem - "sadarbības stiprināšana un attīstīšana starp skolām un kvalitātes, radošuma un inovāciju attīstības veicināšana izglītībā". Projekta sadarbība sekmēs to, ka projektā iesaistītās valstis meklēs veidus, kā nodrošināt labās prakses un pieredzes apmaiņu gan pedagogiem, gan izglītojamajiem arī ārpus konkrētā projekta ietvariem.

Projekta rezultātā pedagogi iegūs jaunas zināšanas, ko ieviest savā mācību metodikā, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un efektivitāti, sekmētu novatorismu un jaunradi. Paredzams, ka pedagoģiskais personāls gūs jaunas zināšanas savas nozares tehnoloģijās, tiks iedvesmots pielietot daudzpusīgākas mācību metodes, kļūs atvērtāks starptautiskai pieredzei un kompetenču uzlabošanai, kā arī iepazīs un apgūs citu valstu izglītības iestāžu un organizāciju pieredzi mākslas un dizaina izglītības jomā un nozares industrijā.

Kā visatbilstošākie kandidāti mācību mobilitātei tika atzīti šādi pedagogi:

1. Ruta Linīte
2. Ilze Raudiņa
3. Ieva Rituma
4. Inese Vēriņa-Lubiņa
5. Ingrīda Smilškalna

Paldies visiem, kuri piedalījās konkursa atlasē!