NORDPLUS JUNIOR PROJEKTA MOBILITĀTE LATVIJĀ

08.04.2019.

 

No šī gada 25. līdz 29. martam Rīgā, PIKC "RDMV" norisinājās programmas Nordplus Junior projekta "Educational methods and pedagogical tools in design and art" mobilitāte. Projektā ir iesaistītas 2 profesionālās izglītības iestādes no 2 Eiropas valstīm - Latvijas un Somijas.

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" pārstāvēja 5 pedagoģes – Ruta Linīte, Inese Vēriņa-Lubiņa, Ieva Rituma, Ingrīda Smilškalna un Ilze Raudiņa.

Meistarklašu mērķis bija radīt atkritumu šķirošanai piemērotas, atraktīva un ērta dizaina atkritumu tvertņu ideju maketus, kā arī skices uz tvertnēm paredzētajām informatīvajām piktogrammām. Tāpat uzdevumā bija ietverts ieskicēt konkrēto vidi, kurā tvertnes varētu atrasties. Izglītojamie meistarklasēs piedalījās ar lielu azartu un pateicās somu pasniedzējiem par meistarklasi ar aplausiem. Reklāmas dizaina programmas vadītāja Ruta Linīte sniedza iespēju meistarklasēm notikt Reklāmas dizaina izglītības programmas nodaļas mājīgajās telpās. Apmaiņas programmas dalībnieki iepazinās ar stundu norisi un eksponētajiem projektiem PIKC "RDMV" telpās. Viesus īpaši sajūsmināja Interjera dizaina izglītības programmas izglītojamo radītie lampu dizaini, savukārt PIKC "RDMV" vēsturiskajā ēkā Lāčplēsa ielā 55 skolotājus viesmīlīgi sagaidīja Keramikas dizaina izglītības programmas vadītāja Inese Pētersone. Pedagogi tika iepazīstināti ar radošā mācību procesa norisi Formas dizaina izglītības programmas, Koka dizaina izglītības programmas un Keramikas dizaina izglītības programmas nodarbībās. Izglītojamie atsaucīgi demonstrēja idejām pilnas skiču burtnīcas. Pēc skolas apmeklējuma Latvijas agrā pavasara saules lutināti, somu viesi iepazinās ar Rīgas daudzslāņaino šarmu. Ar pilsētas skaistākajām vietām somus iepazīstināja pedagoģes Ieva Rituma un Ingrīda Smilškalna. Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā tika atklāts daudz līdzīga latviešu un somu glezniecības valodā. Paldies visām pedagoģēm, kuras iesaistījās somu pedagogu uzņemšanā un meistardarbnīcu organizēšanā, īpašs paldies Ingrīdai Smilškalnai un Rutai Linītei!

Projekta mērķis ir sekmēt inovācijas dizaina un mākslas izglītību programmu mācīšanas metodēs, tādējādi veicinot mākslas un dizaina skolu izglītības programmu attīstību. Novērojot mācību darba metodes partnerskolā, ir iespējams pilnveidot savas mācīšanas stratēģijas. Šis mērķis saskan ar Nordplus Junior programmas mērķiem - "sadarbības stiprināšana un attīstīšana starp skolām un kvalitātes, radošuma un inovāciju attīstības veicināšana izglītībā". Projekta sadarbība sekmēs to, ka projektā iesaistītās valstis meklēs veidus, kā nodrošināt labās prakses un pieredzes apmaiņu gan pedagogiem, gan izglītojamajiem arī ārpus konkrētā projekta ietvariem.

 

Fotogalerija