Nordplus Junior projekta mobilitāte Somijā

29.11.2018.

 

No šī gada 4. līdz 10. novembrim Somijas pilsētā Rāhē norisinājās programmas Nordplus Junior projekta "Educational methods and pedagogical tools in design and art" mobilitāte. Projektā ir iesaistītas 2 profesionālās izglītības iestādes no 2 Eiropas valstīm - Latvijas un Somijas.

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" pārstāvēja 5 pedagoģes – Ruta Linīte, Inese Vēriņa-Lubiņa, Ieva Rituma, Ingrīda Smilškalna un Ilze Raudiņa.

Mobilitātes gaitā notika mācību iestādes "Lybecker Institute" iepazīšana - pedagogi ēnoja datorgrafikas, grafiskā dizaina, 3D spēļu grafikas, mēbeļu dizaina, zīmēšanas un grafikas darbnīcas. Tika prezentēta Latvijas valsts, PIKC "RDMV", PIKC "RDMV" gleznošanas un zīmēšanas nodaļa, kā arī novadīta meistarklase somu izglītojamajiem kaligrāfijā un kolāžas tehnikā. Notika vizīte Rāhes reklāmas aģentūrā "WTF Design", amatniecības centrā, kā arī metālapstrādes uzņēmumā "Miilukangas".

Projekta mērķis ir sekmēt inovācijas dizaina un mākslas izglītību programmu mācīšanas metodēs, tādējādi veicinot mākslas un dizaina skolu izglītības programmu attīstību. Novērojot mācību darba metodes partnerskolā, ir iespējams pilnveidot savas mācīšanas stratēģijas. Šis mērķis saskan ar Nordplus Junior programmas mērķiem - "sadarbības stiprināšana un attīstīšana starp skolām un kvalitātes, radošuma un inovāciju attīstības veicināšana izglītībā". Projekta sadarbība sekmēs to, ka projektā iesaistītās valstis meklēs veidus, kā nodrošināt labās prakses un pieredzes apmaiņu gan pedagogiem, gan izglītojamajiem arī ārpus konkrētā projekta ietvariem.

 

Skatīt fotogaleriju >