PIETEIKŠANĀS PROGRAMMAS ERASMUS+ PROJEKTA MOBILITĀTEI

13.02.2018.

 

Aicinām pieteikties PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" izglītojamos programmas Erasmus+ KA2 projekta "World in front of the camera - roaring, emotional, delightful" mobilitātei, kas notiks Slovākijā šī gada aprīlī.

Projekta "World in front of the camera - roaring, emotional, delightful" mērķis ir izstrādāt mācību materiālu fotogrāfiem profesionālajā izglītībā, tādējādi sekmējot inovatīvu un radošu metožu izstrādi fotografēšanā un veicinot šīs disciplīnas attīstību un popularitāti izglītojamo vidū.

Projekta uzdevumi izglītojamajiem ir piedalīties mobilitātes nedēļas praktiskajos uzdevumos un meistardarbnīcās fotografēšanā, iepazīties ar uzņemošo mācību iestādi un mācību procesu, stiprināt savas svešvalodu zināšanas un sociālās kompetences, aktīvi strādāt pie projektu rezultātu apkopošanas un izplatīšanas pēc mobilitātes perioda beigām.

Saskaņā ar Projektu konkursā aicināti pieteikties PIKC "RDMV" 2., 3. un 4. kursu izglītojamie no visām PIKC "RDMV" izglītības programmām.

Konkursa pieteikumi iesniedzami laikā no 2018. gada 13. februāra līdz 2018. gada 26. februāra plkst. 12.00 projektu vadītājai 214.kab. Kontaktpersona: Agnese Zvaigzne, tālr. 66154231, e-pasts: agnese.zvaigzne@rdmv.lv

Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks no 2018. gada 26. februāra līdz 2018. gada 2. martam.

Konkursa rezultātu paziņošana notiks 2018. gada 2. martā, publicējot rezultātus PIKC "RDMV" mājas lapā - www.rdmv.lv.

Konkursa pieteikumus vērtēs PIKC "RDMV" direktora apstiprināta komisija.


Konkursa nolikums /PDF/