Pieteikšanās programmas Erasmus+ projekta mobilitātei Portugālē

04.09.2018.

 

Aicinām pieteikties PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" pedagogus un izglītojamos Erasmus+ programmas mācību mobilitātes projekta "Profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidošana dizainā un mākslā" mobilitātei, kas notiks Portugālē šī gada novembrī.

Projekta "Profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidošana dizainā un mākslā" mērķis ir pilnveidot mobilitātes dalībnieku profesionālās, sociālās, valodas un kultūras kompetences. Saskaņā ar PIKC "RDMV" internacionalizācijas stratēģiju projekta ietvaros tiks veicināta izglītības iestādes starptautiskā atpazīstamība, attīstot jaunas starptautiskas sadarbības ar jauniem partneriem, tādējādi paplašinot sadarbības partneru tīklu un veicinot PIKC "RDMV" integrēšanos un konkurētspēju Eiropas mēroga profesionālo izglītības iestāžu vidū.

Projekta rezultātā pedagogi iegūs jaunas zināšanas, ko ieviest savā mācību metodikā, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un efektivitāti, sekmētu novatorismu un jaunradi. Paredzams, ka pedagoģiskais personāls gūs jaunas zināšanas savas nozares tehnoloģijās, tiks iedvesmots pielietot daudzpusīgākas mācību metodes, kļūs atvērtāks starptautiskai pieredzei un kompetenču uzlabošanai, iepazīs un apgūs citu valstu izglītības iestāžu un organizāciju pieredzi mākslas un dizaina izglītības jomā un nozares industrijā.

Izglītojamie gūs jaunas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, apgūs jaunas prasmes dizainā un mākslā, iepazīsies ar citu valstu tradīcijām, kļūs elastīgāki, prakses pieredze sniegs ieskatu darba tirgū un darba tirgus vajadzībās, kas var atvieglot jauniešu ienākšanu darba tirgū.

Saskaņā ar Projektu konkursā ir aicināti pieteikties PIKC „RDMV” pedagogi un 2., 3. un 4. kursu izglītojamie, kuri projekta norises laikā ir sasnieguši pilngadību (sākot ar 04.11.2018. ir pilngadīgi) no šādām izglītības programmām: Struktūras tekstils, Keramikas izstrādājumu dizains, Interjera dizains, Metāla izstrādājumu dizains.

Konkursa pieteikumi iesniedzami laikā no 04.09.2018. līdz 18.09.2018. plkst. 11:00 starptautisko projektu vadītājam 202. kabinetā. Kontaktpersona: Eduards Griškevičs, tālrunis: 67360280, e-pasts: eduards.griskevics@rdmv.lv.

Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks no 19.09.2018. līdz 21.09.2018.

Konkursa rezultātu paziņošana notiks 22.09.2018., publicējot rezultātus PIKC „RDMV” mājaslapā – www.rdmv.lv.

Konkursa pieteikumus vērtēs PIKC "RDMV" direktora apstiprināta komisija.


Konkursa nolikums /PDF/