Pieteikšanās programmas Nordplus Junior mobilitātei Somijā

05.09.2018.

 

Aicinām pieteikties Nordplus Junior programmas projekta "Educational methods and pedagogical tools in design and art" mobilitātei, kas notiks Somijā šī gada novembrī.

Pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 28.09.2018.

Projekta mērķis ir sekmēt inovācijas dizaina un mākslas izglītību programmu mācīšanas metodēs, tādējādi veicinot mākslas un dizaina skolu izglītības programmu attīstību. Novērojot mācību darba metodes partnerskolā, ir iespējams pilnveidot savas mācīšanas stratēģijas. Projekta mērķis saskan ar Nordplus Junior programmas mērķiem - "sadarbības stiprināšana un attīstīšana starp skolām un kvalitātes, radošuma un inovāciju attīstības veicināšana izglītībā". Projekta sadarbība sekmēs to, ka projektā iesaistītās valstis meklēs veidus, kā nodrošināt labās prakses un pieredzes apmaiņu gan pedagogiem, gan izglītojamajiem arī ārpus konkrētā projekta ietvariem.

Projekta rezultātā pedagogi iegūs jaunas zināšanas, ko ieviest savā mācību metodikā, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un efektivitāti, sekmētu novatorismu un jaunradi. Paredzams, ka pedagoģiskais personāls gūs jaunas zināšanas savas nozares tehnoloģijās, tiks iedvesmots pielietot daudzpusīgākas mācību metodes, kļūs atvērtāks starptautiskai pieredzei un kompetenču uzlabošanai, kā arī iepazīs un apgūs citu valstu izglītības iestāžu un organizāciju pieredzi mākslas un dizaina izglītības jomā un nozares industrijā.

Saskaņā ar Projektu konkursā ir aicināti pieteikties PIKC „RDMV” pedagogi no interjera dizaina un reklāmas dizaina izglītības programmām, kā arī zīmēšanas un gleznošanas cikla pedagogi.

Konkursa pieteikumi iesniedzami laikā no 05.09.2018. līdz 28.09.2018. plkst. 11:00 starptautisko projektu vadītājam 202. kabinetā. Kontaktpersona: Eduards Griškevičs, tālrunis: 67360280, e-pasts: eduards.griskevics@rdmv.lv.

Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks no 01.10.2018. līdz 02.10.2018.

Konkursa rezultātu paziņošana notiks 03.10.2018., publicējot rezultātus PIKC „RDMV” mājaslapā – www.rdmv.lv.

Konkursa pieteikumus vērtēs PIKC "RDMV" direktora apstiprināta komisija.


Konkursa nolikums /PDF/