PIKC "RDMV" IZGLĪTOJAMĀ IEGŪST GODALGOTU VIETU VĒSTURES OLIMPIĀDĒ

14.03.2018.

 

Šī gada 12. janvārī norisinājās Rīgas pilsētas vēstures 24. olimpiādes 2. posms, kurā godalgotu vietu ir ieguvusi PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (PIKC "RDMV") izglītojamā.

Olimpiādes mērķis ir veicināt izglītojamo interesi par Latvijas un pasaules vēstures procesiem un dziļāku vēstures izpratni, kā arī izglītojamo prasmes izteikt un argumentēti pamatot savu viedokli pārsprieduma veidā.

12. klašu grupā 3. vietu ieguva PIKC "RDMV" interjera dizaina izglītības programmas  3. kursa izglītojamā Laura Ziemele. Apsveicam!

Sirsnīgs paldies PIKC "RDMV" Latvijas un pasaules vēstures pedagoģei Annai Kalvānei par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā olimpiādei!