PIKC "RDMV" IZGLĪTOJAMIE IEGŪST GODALGOTAS VIETAS LATVIEŠU VALODAS OLIMPIĀDĒ

19.02.2018.
 

Šī gada 29. janvārī norisinājās Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 44. olimpiāde, kurā godalgotas vietas ir ieguvuši PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (PIKC "RDMV") izglītojamie.

Olimpiādes mērķis ir veicināt izglītojamo interesi par latviešu valodu un literatūru un attīstīt izglītojamo patstāvīgās izzināšanas prasmes.

11.–12. klašu grupā 2. vietu ir ieguvusi PIKC "RDMV" interjera dizaina izglītības programmas 2. kursa izglītojamā Emma Helēna Romančuka3. vietu ir ieguvusi PIKC "RDMV" metāla dizaina izglītības programmas 2. kursa izglītojamā Annija Luīze Preisa un interjera dizaina izglītības programmas 3. kursa izglītojamā Anna Lūcija Bankovska. Savukārt Nikola Rundāne ieguvusi Atzinību. Apsveicam!

Sirsnīgs paldies izglītojamajām un PIKC "RDMV" latviešu valodas un literatūras pedagoģēm – Anitai Bogačkovai un Ramonai Mīligai par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā olimpiādei!