PIKC "RDMV" izglītojamie veiksmīgi piedalās konkursā "Skice - īstermiņa zīmējums"

27.02.2018.

Sveicam PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola'' (PIKC "RDMV") izglītojamos Ditu Bērziņu, Arturu Dimiteru, Martu Folkmani un Undīni Ābiķi ar lielisko sniegumu konkursā "Skice – īstermiņa zīmējums". Paldies zīmēšanas un gleznošanas metodiskās komisijas vadītājai Mairai Daņilānei un visiem pedagogiem par ieguldīto darbu izcilā izglītojamo sagatavošanā!

22. un 23. februārī PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola'' Jaņa Rozentāla mākslas skolā norisinājās Valsts konkurss profesionālo vidējo izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. Konkursā piedalījās 48 audzēkņi no 13 izglītības iestādēm. Konkursa darbus vērtēja Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēki – Ilze Kundziņa, Juris Petraškēvics un Normunds Brasliņš.

PIKC "RDMV" izglītojamā Undīne Ābiķe ar konkursa darbu ir ieguvusi 1. vietu, Marta Folkmane ir ieguvusi 2. vietu, savukārt Arturs Dimiters – 3. vietu.

Atsevišķi tika vērtēts konkursa dalībnieku mājas uzdevums – "Mēneša dienasgrāmata", kurā mēneša garumā katrs dalībnieks attēloja savus svarīgākos dienas notikumus, sajūtas.

Par mājas uzdevumu Dita Bērziņa un Marta Folkamne ir ieguvušas 2. vietu, savukārt Undīne Ābiķe un Arturs Dimiters – 3. vietu.

Konkursa norises vietā audzēkņi vizualizēja dzeju, ritmu, noskaņas. Pārdomāti iekārtotajā mākslas darbnīcā – skolas zālē konkursanti veidoja savu skiču kolekciju, veiksmīgākās atlasot žūrijas vērtējumam.

Konkursa dalībnieku darbi no 26.02. – 01.03. apskatāmi PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" Jaņa Rozentāla Mākslas skolas telpās Hāmaņa ielā 2, Rīgā.

Foto: Liena Bondare