PIKC "RDMV" pedagogu mobilitāte Norvēģijā Nordplus Junior 2017 projekta ietvaros

15.12.2017.

 

Mobilitātes programmas "Nordplus Junior 2017" ietvaros no 23.10.2017.– 27.10.2017. PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (PIKC "RDMV") pedagogi – Ieva Rituma, Liena Bondare, Guļnara Hasanšina, Ainārs Rimicāns, Māris Mortukāns – devās pieredzes apmaiņas braucienā uz "Polarsirkelen videregående skole" vidusskolu Norvēģijā ar mērķi attīstīt jaunas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas mākslas nodarbībās, atrast jaunas, radošas pieejas nodarbību struktūrā, meklēt jaunas inovāciju iespējas savas skolas ietvaros un pasniegt savas nodarbības partnerskolā.

Norvēģijas izglītības iestādē PIKC "RDMV" pedagoģe Ieva Rituma izglītojamajiem pasniedza ogles zīmējuma un figūru skicēšanas meistarklasi, Liena Bondare lasīja prezentāciju par laikmetīgo grafiku Baltijā un vadīja krīta zīmējuma meistarklasi, Guļnara Hasanšina vadīja praktisku nodarbību, kurā izglītojamajiem uzdevums bija veidot gaismas objektu dizaina skices, iedvesmojoties no pasaules arhitektūras ikonām. Savukārt Ainārs Rimicāns vadīja meistarklasi par tēmu "Sekla reljefa izveide un nededzinātas keramikas izstrādājumu virsmas ar izskalošanas paņēmienu", un Māris Mortukāns iepazīstināja ar savām pedagoģiskajām metodēm, profesionālo darbību un mācību procesu PIKC "RDMV". 

Projekta mērķis ir sekmēt inovācijas dizaina un mākslas izglītību programmu mācīšanās metodēs, tādējādi veicinot mākslas un dizaina skolu izglītības programmu attīstību. Abām skolām ir svarīgi attīstīt savu mācību programmu kvalitāti, sekot līdzi jauniem mācīšanās paņēmieniem un jauno tehnoloģiju pielietošanai mācību procesos.

Projekta rezultātā ieguvums abām skolām būs pilnveidotas izglītības programmas, pedagogiem pilnveidojot savas metodes konkrētajos mācību priekšmetos, piedaloties partnerskolas mācību darbā, to novērojot, kā arī pasniedzot savas mācību stundas partnerskolā, lai ar savām mācīšanas metodēm iepazīstinātu partnerskolas pedagogus un skolēnus.

Skatīt foto galeriju>

Projekta finansētājs: Nordplus