PIKC "RDMV" piešķirta VET harta

26.09.2016.

 

Profesionālās izglītības kompetences centram "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" piešķirta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas decentralizētās aktivitātes "Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta 2016.-2020. gadam".

 

Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta (VET Charter) paredzēta, lai rosinātu organizācijas, kas spēj audzēkņiem un personālam organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti un īsteno drošu finanšu vadību, plašāk attīstīt to Eiropas internacionalizācijas stratēģijas ietvaros.

 

VET harta atbalsta nosūtošo organizāciju kapacitātes stiprināšanu audzēkņu un personāla kvalitatīvas mobilitātes organizēšanā, vienlaikus atbalstot, veicinot un turpmāk attīstot kvalitāti mobilitātes jomā. Sākot no 2016. gada, tā sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam Erasmus+ 1. pamatdarbības "Mobilitāte profesionālās izglītības un mācību audzēkņiem un personālam" ietvaros.


Profesionālās izglītības kompetences centram "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (PIKC "RDMV") VET harta piešķirta uz visu Erasmus+ programmas laiku līdz 2020. gadam, un programmas īstenošanas gaitā tiks veikta tās uzraudzība.

 

VET harta ir apliecinājums PIKC "RDMV" līdzšinējam darbam starptautisko projektu jomā. Lai pieteiktos VET hartai, PIKC "RDMV" bija jāizstrādā "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" internacionalizācijas stratēģija 2017.-2021.gadam", kas paredz turpmāk regulāru starptautisku mobiltātes projektu īstenošanu, nodrošinot starptautisku pieredzi gan PIKC "RDMV" audzēkņiem, gan pedagogiem.

 

Šogad Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" uzsāks divus starptautiskus mobilitātes projektus:

> Erasmus+ mobilitātes projektu, kurā varēs pieteikties un doties audzēkņi un pedagogi uz sadarbības skolām Kuresārē un Tartu, Igaunijā; 

> Nordplus mobilitātes projektu, kurā paredzēta pedagogu mobilitāte uz Olafsfjorduru, Islandē.

 

 

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai www.rdmv.lv un facebook lapā!