PIKC "RDMV" pedagogi no Islandes pasniedz meistardarbnīcas

03.04.2017.

 

 

Nordplus Junior projekta"Collaborative, creative and innovative approaches in the design of learning strategies in the Art Classroom" ietvaros no 06.03.– 10.03.2017. PIKC „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” viesojās trīs pedagogi no "Menntaskólinn á Tröllaskaga” vidusskolas Islandē.

 


Projekta mērķis ir veidot jaunas un radošas pieejas mākslas nodarbību metodikā, lai veicinātu abu projekta partnerskolu mācību metožu attīstību un uzlabošanu. Abām skolām ir svarīgi attīstīt savu mācību programmu kvalitāti, sekot līdzi jauniem mācīšanās paņēmieniem un jauno tehnoloģiju pielietošanai mācību procesos.


Šī gada 9. martā reklāmas dizaina izglītības programmas 3. kursa izglītojamie piedalījās portreta fotogrāfijas meistarklasē ar viespedagogu Sigurður Mar. Nodarbības laikā pedagogs izglītojamos iepazīstināja ar studijas gaismu lietojumu klasiska portreta uzņemšanai, kā arī savu radošo darbību. Savukārt zīmēšanas un gleznošanas ciklā izglītojamie piedalījās Karólína Baldvinsdóttir vadītā zīmēšanas meistardarbnīcā, kurā uzdevums bija sinhroni zīmēt dažādus priekšmetus ar abām rokām vienlaicīgi, izmantojot ogles zīmuļus, tādējādi liekot aktīvi darboties abām smadzeņu puslodēm.


Tāpat viespedagogi sniedza prezentācijas par izglītības procesu savā skolā un iepazīstināja ar sevi un savu radošo darbību.

 

PIKC „RDMV” bibliotēkas krājumi ir papildināti ar divām jaunām grāmatām. Ar Sigurður Mar māksliniecisko darbību var iepazīties grāmatā „Sögur”. Grāmatā ir fotogrāfa darbības apkopojums – vairāku gadu gaitā tapis foto stāsts. Savukārt Islandes kolorītu var iepazīt fotogrāfiju grāmatā „Made in Iceland”.

 


Skatīt foto galeriju>

 

 

 

Projekta finansētājs: Nordplus