Tikšanās ar LMA pārstāvjiem

05.04.2019.

 

Ceturtdien, 11. aprīlī, plkst. 16:00 PIKC "RDMV" bibliotēka aicina uz tikšanos ar Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) pārstāvjiem - studentiem, pasniedzējiem un metodiķiem.

Uz tikšanos ieradīsies: Vizuālās mākslas nodaļas vadītāja, Tekstilmākslas katedras vadītāja, profesore Ieva Krūmiņa; Glezniecības katedras vadītājs docents Andris Eglītis un/vai Glezniecības katedras studiju metodiķe Alise Bēržvade; Zīmēšanas katedras docente Elīna Zunde un studiju metodiķis Ansis Rozentāls; Grafikas katedras metodiķe Anna Zvaigzne; Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītāja, Stikla mākslas katedras vadītāja, profesore Vineta Groza; Tēlniecības katedras profesors Gļebs Panteļejevs; Funkcionālā dizaina katedras vadītāja docente Maija Rozenfelde; Vizuālās komunikācijas katedras studiju metodiķe, lektore Līga Marcinkeviča, kā arī keramikas apakšnozares bakalaura programmas studenti - Egija Damberga (4. kurss), Mirdza Markusa (3. kurss), Lauris Krauze (1. kurss).

Laipni aicināti visi interesenti! Pasākuma norise tiks fotogrāfēta.

 

 

Titulattēls: Steve Johnson

Reklāmkaroga foto: Steve Johnson