UZŅEMŠANA 2020./2021.MĀCĪBU GADAM

19.05.2020.

 

PIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” (PIKC RDMV) aicina mācīties kādā no 13 profesionālās izglītības programmām, kurās tiek apgūta dizaina domāšana un mūsdienu dizainā un mākslā pieprasītas prasmes.
 
Dokumentu pieņemšana notiks no 8. jūnija* līdz 6. jūlijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 139, 216. telpā.

*Dokumentu pieņemšana no 8.-15.jūnijam notiek attālināti, sūtot iesniegumu elektroniski.

(Datumi var tikt mainīti atkarībā no situācijas valstī, saistībā ar COVID-19).

 

Uzņemam izglītojamos 2020./2021. mācību gadam šādās profesionālās izglītības programmās:

 • Formas dizains
 • Interjera dizains
 • Koka izstrādājumu dizains
 • Formas tekstils
 • Struktūras tekstils
 • Metāla izstrādājumu dizains
 • Keramikas izstrādājumu dizains
 • Keramikas izstrādājumu dizains (pēc vidusskolas)
 • Stikla izstrādājumu dizains
 • Ādas izstrādājumu dizains
 • Apģērbu dizains
 • Reklāmas dizains
 • Reklāmas dizains (pēc vidusskolas)

 

Uzņemam izglītojamos ar pamatizglītību, izglītības programmā „Reklāmas dizains” un "Keramikas izstrādājumu dizains" – arī ar vidējo izglītību.
 
Mācību ilgums ir 4 gadi. Izglītības programmā „Reklāmas dizains pēc vidusskolas” un "Keramikas izstrādājumu dizains pēc vidusskolas" - 2 gadi (ar iegūtu vidējo izglītību).
 
PIKC RDMV izglītojamie saņem Valsts stipendiju, kā arī ir iespēja stažēties vadošos uzņēmumos, piedalīties Latvijas un starptautiskās izstādēs un konkursos, starptautiskos prakses apmaiņas un ERASMUS+ projektos. Skolas izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt muzejus un izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Ir pieejama dienesta viesnīca un kafejnīca.

 

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti :

1. PIKC "RDMV" direktoram adresēts iesniegums /PDF/ 
2. Izglītības dokumenta kopija.
3. Izziņa par veselības stāvokli.
4. Pases vai personas apliecības kopija.
5. Četras fotokartītes 3x4 cm.
6. Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (
izziņu var izdrukāt www.latvija.lv).
7. Mākslas skolas izglītības dokumenta kopija.
8. Reflektantiem, kuri ir personas ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem – dokumenti, kas apliecina minēto statusu.

 

Nākot klātienē iesniegt dokumentus, nepilngadīgajam jāierodas kopā ar vienu no vecākiem vai likumisko pārstāvi.

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Iestājpārbaudījumi notiks 7., 8., 9. vai 10. jūlijā, K. Valdemāra ielā 139, Rīgā.

Iestājpārbaudījumi jākārto:
Zīmēšanā un gleznošanā 

 

Katrā izglītības programmā uzņem tos reflektantus, kuri iestājpārbaudījumos ir ieguvuši visvairāk punktu, pie vērtējumu punktu summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi.

 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 2020./2021. MĀCĪBU GADAM /PDF/

 

Papildus informācija:
Tālruņa numurs: 67360823, e-pasta adrese: rdmv@rdmv.lv

 

 
SĀC MĀCĪTIES TAGAD!