Konkursā Alberta laukumam un Kunces piemineklim uzvar RDMV pedagogs Guļnara Hasanšina

16.11.2015.

 

Nupat noslēdzies AS Latvijas balzams rīkotais konkurss, kura nolūks bija izveidot korporatīvu reklāmu Vecrīgā, reizē, līdztekus Rīgas balzama receptes autora Abrahama Kunces daudzināšanai, solot arī atjaunot un labiekārtot Alberta laukumu.

 

Tieši tāda arī bija konkursa uzdevumu secība, — vispirms balzama receptūras pamatlicēja — aptiekāra Abrahama Kunces piemiņas vietas izveide un tikai otrkārt — Alberta laukuma labiekārtojums, uzsverot alkohola ražotāju kompānijas mārketinga centienu jaudu, kas ļāvusi tiem tikt līdz idejas īstenošanai par paliekošu reklāmas vietu Rīgas sirdī.

Par uzvarētājiem deviņu piedāvājumu konkurencē kļuva A4D publikai nu jau diezgan labi pazīstamie konkursu censoņi — apvienība U-R-A. Viņu priekšlikumā Alberta laukums veidots ar vizuāli nolasāmām atsaucēm uz Rīgas senāko vēsturi, centrā atstājot vietu t.s. «Rīgas kuģim», kuģa plāna formā veidot amfiteātris, kura vidū, zem stikla vāka atrastos arheoloģiskajos izrakumos atrastās vēsturiskās liecības. Laukuma labiekārtojuma formās iekodētas arī citas vēsturiskās metaforas - līvu ciemu, Rīdzenes upi, senās ostas krastus. Abrahama Kunces piemineklis veidots kā spirāles formas vides mākslas objekts, kura veidolā var nolasīt  Melnā balzama pudeles siluetu.

Otro vietu konkursā ieguvis Variant Studio projekts, savukārt trešo godalgu žūrija piešķīra CORE projekts un tēlnieces Olgas Šilovas kopdarbam. Skatot par labākajiem atzīto darbu vizualizācijas, ir zināms gandarījums, ka vismaz pirmo divu vietu ieguvēji vairījušies nesen gaismā celtā jaunā- senā Rīgas varoņa Kunces piemiņu atgādināt ar cilvēka figūru vai kādu portretiskas ievirzes tēlniecības darbu.

 

Žūrijas pārstāvju komentāri par projektiem

Aigars Kušķis, RD Pilsētas attīstības departamenta, Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas galvenais teritorijas plānotājs:

«Ideju konkursa rezultātā ir iegūti praktiski risinājumi Alberta laukuma attīstības koncepcijai, kas būs pamatā laukuma tālākās attīstības projektu izstrādei. To aktivizēja Kunces piemiņas vietas veidola meklējumi.

 

Šī ir viena no visnozīmīgākajām Vecrīgas publiskajām ārtelpām ar vairāk nekā 800 gados uzkrāto Rīgas vēstures kultūras mantojumu - gan Rīgas pirmiedzīvotāju apmetne, gan Rīdzenes upes ostas krastmala, gan pilsētas aizsargmūra vieta, gan aktīvs darījumu centrs. Alberta laukums pašlaik ir samērā nomaļš, nepamanīts, ar nepietiekamu un novecojušu labiekārtojumu, taču tam ir liels neizmantots potenciāls. Laukuma apkārtnē aktivizējusies attīstība un ir īstais brīdis ieguldīt enerģiju un līdzekļus, lai Rīdziniekiem un pilsētas viesiem šeit radītu vietu atpūtai ar kvalitatīvu izklaidi un daudzveidīgu informāciju brīvā dabā saistībā ar pilsētas vēsturi.

 

Konkurss bija labi noorganizēts, ar sarežģītu, bet pietiekami skaidri formulētu programmu, un, pateicoties tam, iegūtas daudzas vērā ņemamas idejas un iezīmējušies trīs izteikti līderi, kuru labāko priekšlikumu realizācija piešķirtu dzīvīgumu šim Vecrīgas rajonam.»

 

Vita Polkovņikova, LAS pārstāve, birojs Sestais stils:

«Daudzo Vecrīgas laukumu un skvēru vide veido būtisku rīdzinieku un pilsētas viesu ikdienas dzīves fonu. Tādēļ, izskatot konkursa darbus, augstāku atzinību ieguva dar-bi, kuros piedāvāti kvalitatīvi, funkcionāli un estētiski publiskās ārtelpas risinājumi. 1. vietu ieguvušais radošās apvienības U-R-A arhitektu un mākslinieces Guļnaras Hasanšinas kopdarbs izcēlās ar nestandarta risinājumiem, kuros izdevies gan izvei-dot netradicionālu un pievilcīgu laukuma struktūru, gan atrast veiksmīgu piemiņas zīmes A. Kuncem vietu un organiski integrēt to kopīgajā laukuma tēlā un kompozīcijā.

 

Arī 2. vietu ieguvušais SIA Variant Studio mets piedāvā veiksmīgu vides dizainu un, it sevišķi, mākslinieciski pārliecinošu skulpturālo objektu. SIA CORE projekts un Olgas Šilovas kopdarbs ieguva 3. vietu. Žūrijas komisija atzinīgāk novērtēja darbus, kuros piemiņas zīme Kuncem veidota asociatīviem paņēmieniem, neradot neizpratni par naturālistiskas skulptūras saistību ar bīskapa Alberta vārdu.»


1.vietas projekts. Radoša apvienība U-R-A

Autori: arhitekts — Jevgenijs Leonovs, arhitekte-māksliniece — Guļnara Hasanšina, arhitekts-tehniķis — Antons Gonda

 

Atbilstoši konkursa noteikumiem, jaunās labiekārtojuma koncepcijas izstrādes uzdevums ir apvienot agrāk jau izstrādātās laukuma attīstības koncepcijas pamatidejas (autors Mikus Lejnieks) ar ideju uzstādīt šajā vietā piemiņas objektu Abrahamam Kuncem. Rīgas balzāma izgudrotāja aptiekāra Kunces piemiņas  objekts tiks uzstādīts Alberta laukumā. Alberta laukums ir vieta, no kuras Rīga ir sākusies, šeit atradās pirmā Rīgas osta un pirmo rīdzinieku ciems, par ko liecina šeit veikti unikāli arheoloģiskie pētījumi. Tādēļ laukuma attīstība galvenokārt tiek asociēta ar arheoloģisko izrakumu eksponēšanu un senākās Rīgas pirmsākumiem. Līdz ar to,  galvenais uzdevuma izaicinājums ir Kunces tēla organiskā iekļaušana laukuma kopējā tēlā un kompozīcijā.

 

Priekšlikums paredz saglabāt Lejnieka koncepcijā piedāvātu struktūru un metaforas, atsvaidzinot labiekārtojumu un instalācijas. Kā centrālo laukuma objektu «Rīgas kuģis» Lejnieks piedāvāja uzstādīt koka kuģa vraka modeli. Tas vietā piedāvājam laukuma segumā izvietotu instalāciju — kuģa siluetā veidotu stikla vāku, zem kura eksponēt arheoloģiskos izrakumos atrastās vēsturiskās liecības. Šāda stiklota aka būtu ka laika mašīna un parādītu 12. gadsimta Rīgu, kura atrodas zem esošās pilsētas. (Labiekārtojuma pirmajā kārtā «Rīgas kuģis» tiek plānots ka segumā izvietota, kuģa siluetā veidota t.s. sausā (bez baseina) strūklaka. Šāds strūklaku tips ir ļoti populārs, jo pa strūklaku var staigāt). Ap «Rīgas kuģi» veidojas senās Rīgas ostas viļņi —  pakāpienu «amfiteātris» (tā kā arheoloģiskie izrakumi tika veikti gandrīz pa visu laukuma teritoriju, līdz ar ko vēsturiskais kultūrslānis nav uz vietas saglabājies, ideja pazemināt laukuma centrālo daļu par 1m neietekmēs esošā kultūrslāņa vērtību). Seguma koka viļņi laukumā atgādina par senākās Rīgas ielu segumu — koka dēļu klāju. Laukumā paredzēts iekodēt arī citas vēsturiskās metaforas  — līvu ciemu, Rīdzenes upi, ostas krastus.

 

Kunces objekts ir izvietots laukuma malā (netraucē laukuma kompozīcijai), vietā ar intensīvāku plūsmu (objekts būs uzmanības centrā). Objekta forma ir spirāles lente, kas veido Rīgas melnā balzāma pudeles siluetu. Instalācijas nosaukums ir Kunces dzīves spirāle. Par spirāli var staigāt kā pa tuneli, var staigāt arī caur to, fotografēties ar «korķi» — piemiņas plāksni spirāles tuneļa galā. Spirāle veido tādu kā portālu, caur kuru var ienākt laukumā. Ar savu lakonisku liektās līnijas formu objekts labi saskan ar laukuma labiekārtojumu, kuru veido lakoniskās viļņainās līnijas.

 

Kunces piemiņas objekta Kunces dzīves spirāle forma ir lakoniska un vienkārša, kas ļauj tai ierakstīties jebkurā vietā un telpā. Gadījumā, ja attīstītājiem būs grūtības ar laukuma labiekārtojuma līdzfinansējumu, objektu var veiksmīgi uzstādīt arī esošajā laukuma labiekārtojumā.

 

Avots: A4D

 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola īpaši sveic Formas dizaina izglītības programmas projektēšanas pedagogu - Guļnaru Hasanšinu (U-R-A)!

 

Apsveicam arī 2. vietas ieguvējus - Formas dizaina programmas absolventus  Arturu Analtu un Rūdolfu Strēli (Variant Studio).