Uzlīme pret pastkastīšu piesārņošanu

27.06.2016.

 

Vakar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) birojā sešu lielu uzņēmumu un piecu organizāciju pārstāvji parakstīja memorandu, apņemoties pastkastītēs bez adresātu piekrišanas neievietot reklāmas materiālus un citus neadresētus sūtījumus. LDDK ģenerālsekretāre Līga Meņģelsone atzina, ka arī partiju vadītāji varētu ņemt piemēru no uzņēmumiem, kā taupīt dabas resursus un neapgrūtināt iedzīvotājus ar reklāmām, ja viņi to nevēlas.

 

Iepriekš gan Satiksmes ministrija, gan Ekonomikas ministrija, gan arī atsevišķi Saeimas deputāti solīja parūpēties, lai iedzīvotāju past­kastes netiktu pieblīvētas ar nevajadzīgiem pasta sūtījumiem, bet trīs gadu laikā tālāk par solījumiem netika. Ekonomikas ministrija gan lūgusi LDDK palīdzēt šo problēmu atrisināt, jo šai ministrijai kopā ar Satiksmes ministriju ir jārūpējas par pasta politikas pamatnostādņu 2011. – 2017. gadam īstenošanu. Tajās ietverts uzdevums izveidot pašregulācijas mehānismu neadresētajiem pasta sūtījumiem, un memorands ir viens no šīs pašregulācijas veidiem.

 

Memorands noteic, ka neadresēto sūtījumu devējs pastkastītes īpašniekam atsūtīs vienota parauga informatīvo zīmi, kuru varēs uzlīmēt uz pastkastītes, ja tās īpašnieks nevēlas saņemt reklāmas. Uzņēmēji un nozaru asociācijas apņemas veicināt savu sadarbības partneru pievienošanos iniciatīvai, uzņēmēji apņemas informēt savus darbiniekus par šajā memorandā ietvertajiem principiem.

 

Visi, kas parakstīja šo memorandu, tajā skaitā gan SIA "Rimi Latvija", gan arī SIA "Maxima Latvija", apņemas neadresētos sūtījumus iemest tikai tajās pastkastītēs, uz kurām nebūs uzlīmēta īpaša uzlīme. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola kopā ar LDDK organizēja informatīvās uzlīmes konkursu un tajā uzvarēja skolnieks Miķelis Tomsons. Autortiesības uz šo zīmi stāsies spēkā no 1. jūlija.

 

"Reklāmas sūtījumi lielai daļai iedzīvotāju kalpo kā palīgs racionālu lēmumu pieņemšanā. Tajā pašā laikā tirgotāji ļoti labi saprot, ka ne visi iedzīvotāji vēlas saņemt šos neadresētos sūtījumus, tāpēc šāda iniciatīva no pārtikas mazumtirgotāju skatapunkta ir veiksmīgs risinājums, kas respektē ikvienu patērētāju un apliecina uzņēmumu spēju pašorganizēties šādu jautājumu risināšanā," sacīja Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis.

 

SIA "Maxima Latvija" korporatīvo attiecību vadītājs Ivars Svilāns uzsvēra, ka šī ir laba iniciatīva, kad valsts ir uzticējusies uzņēmējiem. Lielie uzņēmēji apvienojušies, lai saprātīgi ierobežotu reklāmu izplatīšanu un dotu tikai to, ko klients patiešām vēlas.

 

Uzņēmēji arī norādīja, ka esot patīkami, ka Latvija pārņem citu valstu pieredzi šā jautājuma regulēšanā.

 

L. Meņģelsone pauda gandarījumu, ka Latvijas nozares kļūstot arvien nobriedušākas un spējot vienoties, kā darīt savādāk. "Patērētāji būs tie, kas šo procesu varētu vilkt uz priekšu, lai nozares kļūtu vēl organizētākas," atzina LDDK ģenerālsekretāre.

 

 

Avots: Latvijas Avīze

Attēls: LETA