Grafikas dizains

Grafikas dizaina programmā rada vizuālo koncepciju, zīmē, skicē un izmanto datorprogrammu iespējas, lai radītu konkurētspējīgas idejas reklāmai. Grafikas dizaineram jābūt radošam, draudzīgam, atvērtam, jāprot strādāt komandā. Svarīga ir laika grafika izjūta, jo dizains ir arī termiņš.


Grafikas dizains ir svarīgs pārdošanas un mārketinga produkts, tāpēc vizuālās reklāmas dizaineriem jāprot sadarboties ar citu jomu speciālistiem sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā. Lai saglabātu konkurētspēju, nepieciešams sekot līdzi grafikas dizaina tendencēm, jāapgūst reklāmas drukātajiem medijiem, jāizstrādā vizuālā identitāte un iepakojuma grafikas dizains, jāveido kustīgā reklāma, ilustrācija un animācija.


Paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem izglītojamie apgūst arī vispārizglītojošos vidusskolas mācību priekšmetus. Tālākizglītības iespējas ir Latvijas un Eiropas dizaina izglītības augstskolās, darbs reklāmas aģentūrās un dizaina birojos.

 

 

Informācija tiks papildināta!

 

 

 

 

Attēlā: Diāna Jurkšta, 2019. gada PIKC ”RDMV” Kvalifikācijas darbs, izstādes “Tava telpa” grafika, darba vadītāja: Ruta Linīte