Grafikas dizains

Grafikas dizaina programmā rada vizuālo koncepciju, zīmē, skicē un izmanto datorprogrammu iespējas, lai radītu konkurētspējīgas idejas reklāmai. Grafikas dizaineram jābūt radošam, draudzīgam, atvērtam, jāprot strādāt komandā. Svarīga ir laika grafika izjūta, jo dizains ir arī termiņš.


Grafikas dizains ir svarīgs pārdošanas un mārketinga produkts, tāpēc vizuālās reklāmas dizaineriem jāprot sadarboties ar citu jomu speciālistiem sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā. Lai saglabātu konkurētspēju, nepieciešams sekot līdzi grafikas dizaina tendencēm, jāapgūst reklāmas drukātajiem medijiem, jāizstrādā vizuālā identitāte un iepakojuma grafikas dizains, jāveido kustīgā reklāma, ilustrācija un animācija.


Paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem izglītojamie apgūst arī vispārizglītojošos vidusskolas mācību priekšmetus. Tālākizglītības iespējas ir Latvijas un Eiropas dizaina izglītības augstskolās, darbs reklāmas aģentūrās un dizaina birojos.

 

 

 

 

 

 

 

RUTA LINĪTE

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), māksliniece, Latvijas Mākslinieku savienības biedre
Izglītības programmas vadītāja

"Jāprot domāt ārpus tradicionālām robežām, izmantot dizainu kā līdzekli sociālām pārmaiņām, sekot līdzi jaunākajām tendencēm. Radošā domāšana un varēšana jābalsta uz veiklu roku, jāprot labi skicēt, jāapgūst dažādi tehniski paņēmieni un "dators" jāizmanto tāpat kā izmantojam šķēres, nazi, zīmuli un dzēšgumiju."

Pedagogi
DIĀNA BARČEVSKA

Augstākā izglītība

mākslas vēsturē un teorijā,

mākslas zinātniece

ANDREJS LAVRINOVIČS

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

RAIMONDS KALĒJS

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.),

mākslinieks

OJĀRS APINIS

Mākslinieks-meistars

IEVA IVANE

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

KLĀRA GRUNDŠTEINE

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

GATIS VANAGS

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.arch.),

arhitekts,

Latvijas Dizaineru

savienības biedrs

INESE VĒRIŅA-LUBIŅA

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.),

māksliniece

EVERITA UPENIECE

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

Dizainere, zīmolvede

Informācija