Keramikas izstrādājumu dizains

 

 

Mūsu mērķis - veidot audzēkņos izpratni par dizainu kā procesu, saprast, kā top lietas - no ideju skices līdz gatavam darbam, skicēt, projektēt tās ar dizaina un arhitektūras darbiem atbilstošām datorprogrammām, apgūt prasmes realizēt savu radošo ieceri ne tikai keramikas, bet dizaina risinājumam vispiemērotākajā materiālā.

 

» Ir brīnišķīga sajūta, ja vari īstenot savu ideju pats, tā, kā to vēlies, ja proti strādāt ar materiālu, zini, ko ar savu darbu gribi pateikt un izmanto visas skolas dotās iespējas!

 

Trauki, keramika arhitektūrā, interjerā un vidē, formas dizains. Iepazīstam mūsu arheoloģisko, etnogrāfisko un profesionālās mākslas mantojumu. Augsta līmeņa tehniskais aprīkojums ļauj strādāt ar jebkuru keramikas materiālu, visdažādākajās tehnikās. Lai rastu idejas īstenošanai atbilstošāko risinājumu, darbi tapuši keramikas ražotnēs, arī no plastmasas, organiskā stikla vai polimērkeramikas. Rīkojam radošās darbnīcas, īstenojam starptautiskus projektus un līdzdarbojamies keramikas procesos Latvijā, rīkojam audzēkņu darbu izstādes.

Absolventi ir sagatavoti studijām mākslā, dizainā vai arhitektūrā, arī ārzemēs, izmēģināt spēkus darba tirgū, strādājot ar keramikas materiāliem un formas dizainā.

Pasaules dizaina forumos redzam - keramikai ir daudz iespēju, plašs pielietojums, un pieprasījums pēc keramikas dizaina strauji pieaug.

 

Seko aktuālajai Keramikas izstrādājumu dizaina informācijai:    

 

 

Informācija atjaunota 15.06.2020.

 


Sadarbības partneri:

      

    

         

Esmeralda Purvišķe

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), dizainere
Izglītības programmas vadītāja

 

"Keramikas nodaļai ir ambiciozi plāni nākotnē, interesanta un piepildīta šodiena, sena un tradīcijām bagāta vēsture. Nodaļā vienmēr ir mācījušies un arī mācās talantīgi, aizrautīgi jauni cilvēki, kuri veiksmīgi īsteno savas radošās ieceres, spēj veidot savu dzīvi radošu, notikumiem un atklājumiem bagātu."

Pedagogi
DAINA ZVANĪTĀJA

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mg.art.), māksliniece

AINĀRS RIMICĀNS

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mag.art.), mākslinieks

Informācija Materiālu dizaina speciālists /PDF/
Profesionālās izglītības programmas licence /PDF/
Profesionālās izglītības programmas licence pēc vidusskolas /PDF/
Izglītības programmas akreditācijas lapa /PDF/
Izglītības programmas akreditācijas lapa pēc vidusskolas /PDF/
Programmas pamatdati /PDF/
Programmas pamatdati pēc vidusskolas /PDF/