Produktu dizains

Produktu dizainers ietekmē ne tikai radīto produktu un pakalpojumu kvalitāti, bet arī vides un informācijas pieejamību, kā arī teritoriālo atīstību. Produktu dizainera darbā svarīgs ir ne tikai rezultāts, bet arī procesa kvalitāte, ko nodrošina dizaina domāšanas metodes pielietošana dizaina izstrādē.

Produktu dizaina izglītojamais iegūst prasmes strādāt komandā, veikt izpēti, kā galveno sastāvdaļu dizaina izstrādes posmā, izstrādāt koncepcijas, apgūst visus idejas attēlošanas veidus – skicēšanu, dažādus maketēšanas veidus, 3D datorprogrammas, tehniskā projekta izstrādi, prototipu un pirmparaugu izgatavošanu izglītības iestādes darbnīcās un sadarbībā ar ražotājiem. Izglītojamais apgūst arī grafikas dizaina pamatus, zīmolvedības pincipus un koncepcijas prezentēšanas veidus.

 

“Cilvēks ar dizaina darbību ietekmē ne vien ekonomiku, bet ilgtermiņā arī ekoloģiju un sabiedrību, pārveidojot vidi, dzīvesveidus, paradumus, vērtības un rīcību.”

/Izdevums "Latvijas dizains 2020"/

 

Paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem, izglītojamie apgūst arī valsts vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu obligāto saturu.Rezultātā izglītojamais tiek profesionāli sagatavots tālākizglītībai Latvijas un pasaulē labākajās dizaina augstskolās, kā arī darbam dizaina birojā.

https://www.instagram.com/produktudizains/

 

Baiba Lindāne

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), dizainere

Produktu dizaina izglītības programmas vadītāja

Pedagogi
JĀNIS MERCS

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.),

dizainers

JĀNIS ZVIRGZDS-ZVIRGZDIŅŠ

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

UĢIS GAILIS

Humanitāro zinātņu

bakalaurs (Bc.art.),

dizainers

DAINA ZVANĪTĀJA

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.),

māksliniece

ZANE VILKA

Mākslas zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

ESMERALDA PURVIŠĶE

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.),

dizainere

INDRA MERCA

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

Informācija