Vizuālā māksla

Vizuālās mākslas speciālists

Vizuālās mākslas programmas galvenais mērķis ir veidot radoši domājošus cilvēkus, kuri spēj pielāgoties strauji mainīgam darba tirgum un izmanto jaunās tehnoloģijas savu radošo mērķu sasniegšanā. Programma rosina ieraudzīt neparasto, izmantot jaunas materiālu un mediju kombinācijas, vienlaikus kritiski vērtējot savu darbību kopējā mākslas ainas kontekstā. Vizuālās mākslas programma sniedz ieskatu dažādās valodās, caur kurām mūs sasniedz vizuālā un audio kultūra un rosina audzēkņus veidot savu, unikālo stilu un kļūt par nākotnes modes un stila veidotājiem.

Paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem izglītojamie apgūst arī vispārizglītojošos vidusskolas mācību priekšmetus.

Tālākizglītības iespējas ir Latvijas un Eiropas mākslas izglītības augstskolās, darbs radošajās un mākslas aģentūrās, projektos, mākslas galerijās, muzejos un veidojot, īstenojot savu radošo praksi.

Programmā vizuālā māksla tiek apgūti sekojoši profesionālie mācību priekšmeti:
ZĪMĒŠANA
GLEZNOŠANA
KOMPOZĪCIJA
MAKETĒŠĀNA UN MODELĒŠANA
MĀKSLAS PROCESI
GRAFIKAS DATORPROGRAMMU LIETOŠANA
FOTO UN VIDEO TEHNOLOĢIJU LIETOŠANA
TĒLU UN VIDES SKICĒŠANA
MĀKSLAS DARBU KONCEPCIJAS IZSTRĀDE
MĀKSLAS DARBU IZVEIDE
AUDIO TEHNOLOĢIJU LIETOŠANA
ANIMĒŠANA UN 3D MODELĒŠANA
DIGITĀLĀ GLEZNOŠANA
KONCEPTUĀLĀ KOMPOZĪCIJA
LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS KONTEKSTA IZPĒTE
UZŅĒMĒJDARBĪBA MĀKSLĀ
FOTO PLENĒRS

GUNTA STIERE

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), māksliniece

Izglītības programmas vadītāja

Pedagogi
GUNTARS GABRANOVS

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.),

Latvijas Mākslinieku

savienības biedrs,

zīmēšanas pedagogs

LINDA STEPĪTE

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.),

Izglītības zinātņu

maģistrs (Mg.paed.),

gleznotāja,

gleznošanas pedagogs

VINETA PRISTE-

KĀRKLA

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.),

gleznotāja

Zīmēšanas un gleznošanas

cikla vadītāja

BAIBA LINGA-

BĒRZIŅA

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

IVARS DRULLE

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.),

mākslinieks

OJĀRS APINIS

Mākslinieks-meistars

OSKARS VEILANDS

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

ANDREJS

LAVRINOVIČS

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

Informācija