Zīmēšana un gleznošana

ZĪMĒŠANAS UN GLEZNOŠANAS CIKLS

 

Zīmēšanas un gleznošanas cikls ietver zīmēšanu un gleznošanu kā mācību priekšmetus, kurus apgūst visu izglītības programmu izglītojamie, sākot no pirmā līdz ceturtajam kursam.

 

Klasiskā zīmēšana un gleznošana
Tie ir pamati, kuri jāzina topošajam māksliniekam un dizaineram. Kad mēs zinām pamatus vai ābeci, var iet tālāk, izmantojot zināšanas un māku; attīstīt, pārveidot, sintezēt, skaldīt, deformēt objektus, nezaudējot to semantiskumu. Klasiskā zīmēšana un gleznošana rada priekšstatu par telpisku domāšanu, attēlošanas veidu, krāsām, to pielietojumu. Tas ir roku un acumēra treniņš.


Plenērs
Plenērs dabā ir sena tradīcija kopš skolas pastāvēšanas. Dabā mācāmies un vērojam, smeļamies idejas. Teorētiskās zināšanas apgūstam pie uzstādījumiem klasiskās dabas studijās iekšteplās, plenērā - brīvā dabā mēs mācāmies kompozīciju, kadrējumu, plānu attiecības, perspektīvi, tonālās attiecības, mācāmies ieraudzīt gaismu (ainavu saules gaismā, krēslā, lietū, dažādos diennakts apgaismojumos).

 

» Izejot dabā un skicējot kustīgas formas, cilvēkus, dzīvniekus, veicam rokas treniņu, veiklību, kas dod rezultātus ar milzīgu "plus" zīmi.

 

Skolā tradīcija plenēra praksē doties pēc pirmā un otrā kursa. Plenēra atmosfēra saliedē audzēkņus savā starpā un pedagogus ar audzēkņiem. Iegūtās zināšanas padziļina izpratni par klasisko zīmēšanu un gleznošanu. Klasiskā zīmēšana un gleznošana ir bāze, kas nākamajiem māksliniekam un dizaineram sniedz iedvesmu un drošu roku.

 

Seko aktuālai informācijai:  

 

 

Informācija atjaunota 15.06.2020.

 

Vineta Priste-Kārkla

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), gleznotāja

Zīmēšanas un gleznošanas cikla vadītāja

 

"Zīmēšana un gleznošana ir mācību priekšmeti, kurus apgūst visi skolas izglītojamie no pirmā līdz pat ceturtajam kursam. Metodiskā cikla programma ir izveidota tā, lai iegūtās profesionālās pamatzināšanas izglītojamie varētu pielietot savā izvēlētajā profesijā un sekmīgi startēt augstākajās mācību iestādēs."

Pedagogi
ZANE ISAKA

Humanitāro zinātņu

bakalaurs (Bc.art.)

RASA JANSONE

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

AMANDA KRŪMIŅA

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.)

MAIRA DAŅILĀNE

Humanitāro zinātņu

maģistrs (Mg.art.),

gleznotāja
 

BARBARA ĀBELTIŅA


Humanitāro zinātņu maģistrs
(Mg.art.), gleznošanas
pedagogs

INGMĀRS USAS


Humanitāro zinātņu maģistrs
(Mg.art.), gleznotājs,
gleznošanas pedagogs

GUNTA STIERE


Humanitāro zinātņu maģistrs
(Mg.art.), māksliniece,
gleznošanas pedagogs

LINDA STEPĪTE


Humanitāro zinātņu maģistrs
(Mg.art.), Izglītības zinātņu
maģistrs (Mg.paed.), gleznotāja,
gleznošanas pedagogs

LĀSMA OLTE

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mg.art.), māksliniece,

zīmēšanas pedagogs

SANTA SALMIŅA-

BALODE

Humanitāro zinātņu maģistrs
(Mg.art.), māksliniece-grafiķe,
zīmēšanas pedagogs

GUNTARS GABRANOVS

Humanitāro zinātņu maģistrs

(Mg.art.), Latvijas Mākslinieku

savienības biedrs,

zīmēšanas pedagogs

IGORS BERNĀTS

Humanitāro zinātņu bakalaurs
(Bc.art.), 
Latvijas Mākslinieku
savienības biedrs, gleznotājs

 

Informācija