Vidusskolas priekšmetu pedagogi

  

ANNA KALVĀNE

Vispārizglītojošā cikla vadītāja

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.hist.)

Vēsturnieka, vēstures un sabiedrības mācības skolotāja kvalifikācija

ANITA BOGAČKOVA

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Filoloģijas maģistrs (Mg.philol.)

 

 

RAMONA MĪLIGA

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.)Mākslas maģistrs (Mg.art.), vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija

 

MADARA ĀBOLTIŅA

Tehniskās grafikas skolotāja

Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā (Mg.paed.)

Humanitāro zinātņu bakalaurs (Bc.art.)

ARTURS HOFMANIS

Sporta skolotājs

Profesionālais bakalaurs sporta pedagoga specialitātē, fiziskās audzināšanas skolotāja un peldēšanas trenera kvalifikācija

GUNDEGA VANCĀNE

Sporta skolotāja

Augstākā izglītība sporta pedagoga specialitātē, sporta skolotāja un florbola vecākā trenera kvalifikācija

SVETLANA OŠE

Angļu valodas skolotāja

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.), vidējās izglītības angļu valodas pedagoga kvalifikācija

IRMA MARIJA TUKĀNE

Angļu valodas skolotāja

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg. philol.)

GUNDEGA GAILĪTE

Mākslas vēstures skolotāja

Mākslas zinātņu doktors (Dr.art.)

KARINA FASUĻINA

Matemātikas skolotāja

Sociālo zinātņu maģistrs matemātikā (Mg.math.), statistikas matemātiķa kvalifikācija

 

 

ILGA VĪTOLA

Matemātikas skolotāja

Sociālo zinātņu maģistrs matemātikā (Mg.math.)

 

 

 

JURIS OĻEIŅIKS

Matemātikas skolotājs

Augstākā izglītība inženierzinātnēs, inženieris

 

ILONA GRIVANE

Tehniskās grafikas skolotāja

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu)

KRISTINA JEVČENKO-KOZLOVSKA

Informātikas skolotāja

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā (Bc.edu.), informātikas un programmēšanas skolotāja kvalifikācija

MĀRTIŅŠ GAILIS

Reliģiju vēstures skolotājs

Humanitāro zinātņu maģistrs teoloģijā un reliģiju zinātnē (Mg.theol.), reliģijas un ētikas skolotāja kvalifikācija

DACE VOSA

Mākslas vēstures skolotāja

Mākslas maģistrs (Mg.art.)

GUNTARS GRITĀNS

Mākslas vēstures skolotājs

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.)

INTA TIHONOVA

Sabiedrības un cilvēka drošības skolotāja

Ģeogrāfijas maģistrs (Mg.habil.geogr.)

INETA DIŠLERE

Matemātikas skolotāja

Profesionālā augstākā izglītība, vidusskolas matemātikas skolotāja kvalifikācija

MADARA PAVLOVSKA

Latviešu valodas skolotāja

Izglītības zinātņu bakalaurs (Bc.sc.edu.), kvalifikācija - latviešu valodas un literatūras mācību metodika vidusskolā

PAULA ZVEJNIECE

Angļu valodas skolotāja

Humanitāro zinātņu bakalaurs (Mg.philol.)

 

 

TIJA FEDOTOVSKA

Sabiedrības un cilvēka drošības skolotāja

Ģeogrāfijas maģistrs (Mg.habil.geogr.), kvalifikācija – vides zinātne 

 

DACE PENKULE 

Angļu valodas skolotāja

Humanitāro zinātņu bakalaurs (Bc.philol.)

 

 

LAIMA KRĪGERE

Angļu valodas skolotāja

Humanitāro zinātņu bakalaurs (Bc.philol.)

 

 

VALDA SALMIŅA

Vācu valodas skolotāja

Magistra Artium (M.A.)

 

 

 

ANNA UPENIECE-UPENIETE

Itāļu valodas skolotāja

Augstākā izglītība

 

LAURA AURORA LEIERE

Dabaszinību skolotāja

Profesionālais bakalaura grāds vides inženierzinātnē
 

 

JĀNIS KUBULIŅŠ

Dabaszinību skolotājs

 

 

 

NILS JANSONS

Fizikas skolotājs

Inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.), inženieris

 

 

 

OJĀRS BALCERS

Fizikas skolotājs

Augstākā izglītība inženierzinātnēs

 

 

 

IGORS ŠELEGOVSKIS

Publiskās runas skolotājs

Humanitāro zinātņu bakalaurs (Bc.art.)

 

Informācija atjaunota 02.01.2024.