Zīmēšanas un gleznošanas pedagogi
   

MAIRA DAŅILĀNE

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), gleznotāja

Zīmēšanas un gleznošanas cikla metodiskās komisijas vadītāja

 

 

 

 

 

INGMĀRS USAS

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), gleznotājs

 

ZAIGA SĪMANE

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.)                                               

IGORS BERNĀTS

Humanitāro zinātņu bakalaurs (Bc.art.), mākslinieks

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs

GUNTA STIERE
Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), māksliniece

LIENA BONDARE

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), māksliniece

GUĻNARA HASANŠINA

Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā (Bc.arch.), arhitekta kvalifikācija

 

IVONNA ZĪLE
Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), gleznotāja

Latvijas Mākslinieku savienības biedre

GUNTARS GABRANOVS
Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), mākslinieks

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs

LINDA STEPĪTE
Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.)
, gleznotāja

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.paed.)


SANTA SALMIŅA-BALODE
Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), 
māksliniece-grafiķe


IRĒNE KRASTIŅA
Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), grafiķe

IEVA RITUMA
Humanitāro zinātņu bakalaurs (Bc.art.), grafiķe


LĀSMA OLTE
Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), māksliniece

VINETA PRISTE-KĀRKLA

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), gleznotāja


 

ILZE RAUDIŅA

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), māksliniece

  Informācija atjaunota 02.11.2018.