Zīmēšanas un gleznošanas pedagogi

AMANDA KRŪMIŅA

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.)

MAIRA DAŅILĀNE

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), gleznotāja

 

 

 

 

 

 

INGMĀRS USAS

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), gleznotājs

 

IGORS BERNĀTS

Humanitāro zinātņu bakalaurs (Bc.art.), mākslinieks

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs

GUNTA STIERE
Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), māksliniece

 

GUNTARS GABRANOVS
Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), mākslinieks

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs

LINDA STEPĪTE
Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.)
, gleznotāja

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.paed.)


SANTA SALMIŅA-BALODE
Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), 
māksliniece-grafiķe

   

LĀSMA OLTE
Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), māksliniece

VINETA PRISTE-KĀRKLA

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), gleznotāja

Zīmēšanas un gleznošanas cikla metodiskās komisijas vadītāja


 

 

BARBARA ĀBELTIŅA

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.)

 

 

ZANE ISAKA

Humanitāro zinātņu bakalaurs (Bc.art.)

 

 

 

 

RASA JANSONE

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.)

 

 

Informācija atjaunota 13.12.2023.