Dienesta viesnīca

Dienesta viesnīcā uzņemto audzēkņu saraksts /PDF/

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi /PDF/

 

 

LAURA ARĀJA

Dienesta viesnīcas pedagoģe

Bakalaura grāds sociālajā darbā

 

 

KONTAKTI

Ēveles iela 2, LV-1013, Rīga

Tālruņa numurs: 67373395, 66154246

 

 

Informācija atjaunota 07.11.2019.