Dienesta viesnīca

Ir iespējams pieteikties dienesta viesnīcai.

 

Iesniegums dienesta viesnīcai /PDF/

Iesniegums nepilngadīgo izglītojamo vecākiem /PDF/

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi /PDF/

 

 

LINDA DUNAJEVSKA

Dienesta viesnīcas pedagoģe

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (Mg.Psy.)

 

 

KONTAKTI

Ēveles iela 2, LV-1013, Rīga

Tālruņa numurs: 67373395, 66154246

 

 

Informācija atjaunota 07.06.2019.