Par mums

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Izglītojamo padome ir atraktīvu un talantīgu 1.-4.kursa izglītojamo kolektīvs, kas organizē pasākumus, ekskursijas un aktivitātes, padarot skolas dzīvi interesantāku un mācību procesu aizraujošāku, risina skolas sadzīves problēmas.


MĒRĶIS


Apzināt pedagogu un izglītojamo viedokli par skolas sadzīvi un attiecībām starp izglītojamajiem un pedagogiem, lai veicinātu savstarpējo sapratni.


UZDEVUMI


Pārstāvēt izglītojamo intereses! Veicināt mācību procesa efektivitāti! Uzlabot sadzīves apstākļus! Apzināt intereses, lai rīkotu visiem tīkamas aktivitātes! Uzklausīt un realizēt izglītojamo un pedagogu priekšlikumus! Veicināt izglītojamo un pedagogu savstarpējo komunikāciju! Veidot skolas tradīcijas! Veicināt sadarbību ar citu skolu pašpārvaldēm, pašvaldības un valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām!


Tev ir, ko teikt? Vēlies, lai Tavu ideju realizē? Nāc un iesaisties - pārstāvi sava kursa intereses!