EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTS

 

Projekta nosaukums: "LR Kultūras ministrijas Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības īstenošanai"

 

Projekta numurs: 2010/0170/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/026


Projekta īstenotājs: LR Kultūras ministrijas Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:  1 195 066 LVL, t. sk. ERAF (85%) – 1 015 806 LVL un LR Kultūras ministrijas līdzfinansējums (15%) – 179 260 LVL.

 

Projekta īstenošanas periods:  2010. gada aprīlis - 2013. gada decembris (21 mēnesis)


Projekta specifiskais mērķis: Pilnveidot Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas radošās industrijas (mākslas) izglītības programmu realizācijai nepieciešamo infrastruktūru, tādējādi veicinot to atbilstību darba tirgus prasībām.


Projekta kopsavilkums:

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
1.Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju modernizācija.
1.1. Iegādāties un uzstādīt radošās industrijas (mākslas) izglītības programmu realizācijai nepieciešamās mācību iekārtas un aprīkojumu.
1.2. Modernizēt informācijas tehnoloģijas (IT) Vides dizaina programmās, Zīmēšanas, Gleznošanas un Veidošanas nodarbībām, Stikla izstrādājumu dizaina izglītības programmā, koka izstrādājumu dizaina izglītības programmā un Apģērbu dizaina izglītības programmā, Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmā un Tekstila dizaina izstrādājumu programmā.

 

2. Dabaszinātņu kabinetu modernizācija;
2.1. Iegādāties un uzstādīt dabaszinātņu kabinetiem (Matemātikas un Fizikas) nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu (instrumentus, atbilstošas mēbeles).

 

3. Infrastruktūras modernizācija;
3.1. Skolas ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 55 rekonstrukcija;
3.2. Skolas ēkā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra 139 logu nomaiņa, galvenās ieejas mezgla kāpņu rekonstrukcija un grīdas seguma nomaiņa, mācību telpu remonts un ēkas jumta rekonstrukcija.


Veicot RDMV mācību aprīkojuma modernizāciju un infrastruktūras uzlabošanu, pilnveidosies izglītojamo tehniskās un praktiskās zināšanas darbā ar modernām iekārtām, līdz ar to Eiropas un Latvijas darba tirgus iegūs augsti kvalificētus speciālistus, kas dos lielu ieguldījumu radošās industrijas attīstībā.

Projekta rezultātā tiks aprīkoti mācību kabineti un darbnīcas, modernizētas tehnoloģijas (IT), aprīkoti dabaszinātņu mācību kabineti, veikta ēkas (Lāčplēša iela 55) rekonstrukcija, veikta daļēja ēkas (K. Valdemāra iela 139) rekonstrukcija.


Projekta īstenošanas vieta: Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013 un Lāčplēša iela 55, Rīga, LV-1011.


Projekta atbildīgā persona: Direktors Alvis Līdaks