ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA PIKC "RDMV" DIENESTA VIESNĪCAS ĒKĀ

 

Projekta nosaukums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta KPFI projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkā"

Projekta īstenotājs: SIA "LX GRUPA"

 

Projekta īstenošanas periods: 2011.gada 11.janvāris - 2012.gada 12.decembris

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 500337,00 LVL, no kuriem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 425286,45 LVL un valsts budžeta finansējums - 75050,55 LVL. Lielāko apjomu no izmaksām (93,54%) veido būvdarbu izmaksas.

Projekta mērķis:
Samazināt siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkā Rīgā, Ēveles ielā 2, veicot kompleksus ēku siltināšanas pasākumus, energoefektivitātes pasākumu kompleksu siltumapgādes sistēmai, karstajam ūdenim, kā arī veicot apgaismojuma sistēmas optimizāciju.

 

Projekta kopsavilkums:

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas dienesta viesnīca Ēveles ielā 2 uzbūvēta 1974. gadā. Ēkai kopš nodošanas ekspluatācijā nav veikti būtiski energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, un ēkas vispārējais siltumtehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Normatīvais siltuma zudumu koeficients ir 3894 W/K, reāli aprēķinātais – 7153 W/K, kas nozīmē, ka ēkas siltumcaurlaidība pārsniedz Ministru kabineta 2001. gada 27. novembra noteikumos Nr.495 ''Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 ''Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika''" noteiktās prasības divas reizes.

 

Ēkas apsekošanas un konstatēto problēmu analīzes rezultātā ir ieteikts šāds energoefektivitātes komplekss: norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas renovācija, siltumapgādes sistēmas cauruļvadu siltināšana, nodrošinot siltumapgādes sistēmu ar regulēšanas iespējām, rekuperatīvās ventilācijas sistēmas uzstādīšana, mehāniskās ventilācijas uzstādīšana sanitārtehniskajās un dušas telpās, kanalizācijas siltuma atgūšana un karstā ūdens sagatavošana ar saules kolektoriem, siltummezgla atjaunošana, apgaismojuma sistēmas optimizācija.

 

Projekta rezultātā siltumenerģijas patēriņš tiks samazināts no 131,61 kWh/m2 apkures sezonā līdz 29,00 kWh/m2, savukārt oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu, ir lielāks par 0,35 kg CO2/Ls gadā, t.i. 0,46 kg CO2/Ls gadā.

 

Papildus ieguvums, realizējot projektu, – tiks pārtraukta norobežojošo konstrukciju bojāšanās, pieaugs īpašuma vērtība un ilgtspējība, kā arī uzlabosies mācību vide izglītojamajiem un darba vide mācībspēkiem.

 

Projekta īstenošanas vieta: Ēveles iela 2, Rīga, LV-1013