SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANA

01.09.2015.


Projekta nosaukums: Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4 apakšaktivitātes "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001) īstenošanai.

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

 

Projekta īstenotājs: Izglītības un zinātnes ministrija; Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

 

Projekta īstenošanas periods: 2009. gada septembris - 2015. gada 31. augusts

 

Projekta īstenošanas vieta: Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, K. Valdemāra iela 139

 

Projekta koordinators: Irēne Krastiņa


Projekta īstenošanas rezultāti laika periodā no 02.03.2009. līdz 31.12.2014. /PDF/