ERASMUS+ PROJEKTA MOBILITĀTE FRANCIJĀ

29.02.2020.

 

No šī gada 12.janvāra līdz 13. februārim Francijas pilsētā Lizjē norisinājās Erasmus+ programmas projekta "Profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidošana dizainā un mākslā" mobilitāte.

 

Mobilitātes dalībnieki PIKC RDMV izglītojamie - Katrīna Juhna (Reklāmas dizains, 3.kurss), Lauma Norniece (Reklāmas dizains, 3.kurss), Anna Rita Gailīte (Ādas izstrādājumu dizains,  3.kurss), Anna Anastasija Jansone (Metāla izstrādājumu dizains, 3.kurss), Katrīna Paula Laicāne (Interjera dizains, 3.kurss) un pedagogi - Vineta Priste – Kārkla, Indra Merca, Santa Salmiņa – Balode un Lolita Katkovska.

 

Pirmajā mobilitātes nedēļā visi dalībnieki tika iepazīstināti ar uzņemošu mācību iestādi. Dalībnieki viesojās grāmatsiešanas nodaļā, grafiskā dizaina klasē, poligrāfijas nodaļā, sietspiedes un metālapstrādes darbnīcās, kā arī tika aplūkota skolas bibliotēka un sporta aktivitāšu komplekss. Pedagogi un izglītojamie piedalījās dažāda veida darbnīcās.

Foto: Vineta Priste- Kārkla

Uzņemošā partnerskola bija Lycée Paul-Cornu. Licejs atrodas Lizjē pilsētā. Lycée Paul Cornu Lisieux ir valsts izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā 40 gadus piedāvā vispārējo, tehnoloģisko un profesionālo izglītību tādās jomās kā zinātne, tehnoloģijas, vadība, rūpniecība, pakalpojumi, māksla, grafiskais dizains. Turklāt tā ir vienīgā reģionālās izglītības iestāde, kas piedāvā apmācības mākslā un grafikas nozarē, tādējādi tā ir vienīgā Normandijas reģiona izglītības iestāde, kas apvieno izglītojamos mākslā, sagatavojot speciālistus vizuālās multimediju komunikācijas jomā.

 

Foto: Vineta Priste- Kārkla

 

Atšķirībā no PIKC RDMV, kur tiek mācīts vairāk dizains, Paul-Cornu ir orientēts vairāk uz tehnisko mācību procesu. Lycée Paul-Cornu  ir orientēta uz tehniskām zināšanām. Izglītojamie tiek motivēti izpildīt dažādus tehniskos uzdevumus ar radošiem risinājumiem, bet tas ir sarežģīti, jo, lai radītu jaunu unikālu dizainu, tiek izmantotas jau gatavas sagataves. Šis aspekts ir radikāli atšķirīgs no PIKC RDMV,  kurā audzēkņi iegūst zināšanas un prasmes radošai jaunradei. Lielu atšķirību mobilitātes dalībnieki novēroja mācību procesā. Lizjē skolā pārsvarā netiek veidotas skices, tikai retos gadījumos. Arī zīmēšanas un gleznošanas priekšmetu skolā nebija.

 

Foto: Vineta Priste- Kārkla

Pedagogi mobilitātē pavadīja vienu nedēļu, turpretim  izglītojamie mobilitātē pavadīja 4 nedēļas. Pirmo nedēļu visi dalībnieki viesojās Francijas skolā, piedalījās dažādās meistardarbnīcās un iepazina vietējo kultūru un tradīcijas. Atlikušo mobilitātes laiku izglītojamie pavadīja dažādās prakses vietās. Uzņēmumi, kuros darbojās izglītojamie, bija Unik Studio, Casus Belli, Fleurs de Peaux, Idea Décoration un Terre et Métal.

 

Foto: Santa Salmiņa- Balode

 

Izglītojamie atzīst, ka pieredze, strādājot Francijas uzņēmumos, ļāvusi vairāk izprast francūžu domāšanas veidu, dzīves stilu, ikdienu un darbu Francijā. Tā bija ne tikai lieliska iespēja iegūt profesionālo pieredzi,  papildināt jau esošās iemaņas un iegūt jaunas zināšanas savā specialitātē, bet arī iepazīt francūžu raksturu, izprast kultūru un plašās tradīcijas, un uzzināt aktuālās tendences mākslas un dizaina jomā Francijā.

 

Fotogalerija

Teksts: Zane Struberga