ERASMUS+ PROJEKTA "DIVERSITY OF CERAMICS" MOBILITĀTE LATVIJĀ

09.10.2020.

 

No šī gada 30.septembra līdz 4. oktobrim PIKC RDMV norisinājās programmas Erasmus+ projekta “DIversity of CEramics” mobilitāte. Projektā ir iesaistītas 4 profesionālās izglītības iestādes no 4 Eiropas valstīm - Latvijas, Portugāles, Francijas un Čehijas.

 

Kā plānots, projektā piedalījās divi pedagogi un trīs izglītojamie no keramikas skolas Francijā, Dižonā (Lycee Henry Moisand, Lycée des métiers de la céramique), Portugālē, Porto (Escola Artística de Soares dos Reis), Čehijā, Karlovi Vari (Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary) un  PIKC RDMV 4. kursa un 2.B. kursa izglītojamie pedagogu Ineses Pētersones un Esmeraldas Purvišķes vadībā.

Plānotā projekta programma tika īstenota pilnā apjomā, ietverot iepazīšanos ar skolu, darbu radošajā darbnīcā I.Pētersones un E.Purvisķes vadībā, iepazīšanos ar muzejiem un izstādēm, Latvijas keramikas vēsturi un šodien aktuālo, mācību ekskursiju uz keramikas darbnīcām ārpus Rīgas - iepazīšanos ar jauno keramikas simpoziju vietu Abgunstes muižā, Laimas Grigones darbnīcu Pilsrundālē un porcelāna kolekciju Rundāles pilī, tai skaitā – RDMV keramikas nodaļas diplomdarbiem, kas atrodas Rundāles pils ekspozīcijā.

Foto: Inese Pētersone

Pirmajā mobilitātes dienā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar PIKC RDMV, tās nodaļām un izstādi “Latvijas keramikas dizains 21.gs.”. Pēc pusdienām dalībnieki devās uz Lācplēša ielas ēku un uzsāka darbu radošajā darbnīcā. Katrs dalībnieks veidoja dabas formu – dekoratīvo ķirbi 1,5x palielinājumā. Visiem bija iespēja apskatīt darba procesa paraugus no skolotājas Irēnas Vipules metodiskajiem materāliem. Paralēli šim uzdvumam projekta dalībnieki izmantoja jau iepriekš sagatavotas ģipša formas (skolotāja Irēna Vipule), kurās atspiešanas tehnikā ar veidojamo porcelānu izgatavoja katrs savu dabas formu.

Foto: Inese Pētersone

Otrajā mobilitātes dienā projekta dalībnieki turpināja darboties radošajā darbnīcā un pē tās devās kopīgā apmeklējumā uz Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju. I.Pētersone iepazīstināja ar mākslinieku radošo darbu, darbnīcu “Baltars”. Muzeja ekspozīcijā – Latvijas mākslinieki Penzā.

Foto: Inese Pētersone

Trešajā mobilitātes dienā notika mācību ekskursija uz Abgunstes muižu. Ugunskura zupa pie Latvijā, iespējams, lielākā malkas cepļa, ekskursija pa muižu, viesošanās pie keramiķes Laimas Grigones un Rudāles pils apmeklējums. Ekskursijā piedalījās Keramikas nodaļas vadītāja Esmeralda Purvišķe un Baiba Āriņa, direktora vietniece metodiskajā darbā.

Foto: Inese Pētersone

 

Ceturtajā mobilitātes dienā tika turpināts intensīvs darbs pie 2.uzdevuma - par pamatu izmantojot uzveidoto dabas formu, to griežot, pieveidojot detaļas vai elementus, izveidot tējkanas modeli – skulptūru. Kamēr projekta dalībnieki veidoja tējkannu modeļus, Francijas grupas skolotāja Maria Ribeiro novadīja izcilu meistarklasi virpošanā keramikas nodaļas 1.B kursam. Pēc meistarklases Ineses Pētersones vadībā notika izstādes Academia apmeklējums Arsenālā. Projekta dalībnieki ar patiesu interesi iedziļinājās darbos un uzdeva daudz jautājumu par LMA. Vakarā pedagogi tikās lietišķās vakariņās, lai pārrunātu projekta norisi, tā atbilstību iecerētajam un plānoto mērķu sasniegšanu.

 

Foto: Inese Pētersone


Piektajā dienā - mobilitātes noslēgums Rīgas Porcelāna muzejā. Inese Pētersone iepazīstināja viesus ar muzeja ekspozīciju. Esmeralda Purvišķe izdalīja visiem sertifikātus. Katrs projekta dalībnieks saņēma radošajās darbnīcās izgatavoto porcelāna dabas formu – noglazēt un izdedzinātu. Skolām tika dāvināta grāmata “Koka māja”.

Projektā iecerētais īstenots pilnā apjomā. Pēc sarunām gan ar izglītojamajiem, gan pedagogiem, kļuva skaidrs, ka šāda veida uzdevumus neīsteno nevienā no skolām, tādēļ atšķirīgais piegājiens bija interesants visiem. Dalībnieki bija gandarīti gan par procesu, gan rezultātu, kas daudziem bija negaidīts un tika atzīts par ļoti radošu un rosinošu. Daudz atzinīgu vārdu tika adresēti projekta programmai Rīgā, iespējai izbraukt ārpus Rīgas, redzēt keramikas darbnīcas un iepazīt Latvijas keramiku un kultūras mantojumu.

 


Teksts: Inese Pētersone