ERASMUS+ PROJEKTA MOBILITĀTE SPĀNIJĀ

12.08.2019.

 

No šī gada 25. jūnija līdz 10. jūlijam norisinājās programmas Erasmus+ mācību mobilitātes projekta Nr. 2017-1-LV01-KA116-035288 "Profesionālo prasmju un zināšanu pilnveideošana dažādās izglītības programmās" mācību mobilitāte Spānijā, Barselonā. 

 

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (turpmāk - PIKC "RDMV") pārstāvēja direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā Kristīne Fjodorova, direktora vietniece metodiskajā darbā Baiba Āriņa, pedagogi Ainārs Rimicāns, Māris Mortukāns, Rita Piešiņa, Inga Dišlere, Laura Stepāne, Daina Šķiņķe, Velga Jākobsone un izglītojamiue – Jānis Norberts Krauja (apģērbu dizains, 1. kurss), Violeta Čornoļuka (apģērbu dizains, 2. kurss), Hugo Bērziņš (apģērbu dizains, 3. kurss), Marija Jurkovska (apģērbu dizains, 2. kurss), Linda Bukša (apģērbu dizains, 2. kurss), Renāte Liepniece (apģērbu dizains, 2. kurss), Emīlija Ratkusa (apģērbu dizains, 2. kurss), Paula Punkstiņa (apģērbu dizains, 2. kurss), Neila Moše-Možus (apģērbu dizains, 3. kurss), Monta Masaļska (apģērbu dizains, 2. kurss), Paula Vēvere (apģērbu dizains, 2. kurss), Anastasija Tihankova (apģērbu dizains, 3. kurss), Milēna Emīlija Seržante (apģērbu dizains, 4. kurss), Alise Lonska (apģērbu dizains, 3. kurss) un Rihards Millers (apģērbu dizains, 3. kurss).

 

Izglītojamie mobilitātē pavadīja 16 dienas, īstenojot mācību praksi Spānijas apģērbu ražošanas uzņēmumos. Prakses laikā izglītojamie guva ieskatu uzņēmumu darbībā un veica individuālā darba praksi pēc iepriekš izstrādātas prakses programmas. izglītojamie gan pielietoja praksē esošās profesionālās zināšanas un prasmes, gan ieguva jaunas.

Savukārt pdagogi mobilitātē pavadīja vienu nedēļu, iepazīstoties ar prakses vietām, ražošanas iekārtām, apģērbu ražošanas specifiku un speciālistu darbu. 

Projekta galvenais mērķis bija izglītojamo un pedagogu profesionālo prasmju un kompetenču pilnveidošana un attīstīšana prakses vietās ar izglītības programmu saistītos uzņēmumos, kā arī sadarbības veidošana ar jauniem sadarbības partneriem, tādējādi ģeogrāfiski paplašinot PIKC „RDMV” sadarbības tīklu, sekmējot starptautisko sadarbības partneru skaita pieaugumu veicinot PIKC „RDMV” integrēšanos un konkurētspēju Eiropas mēroga izglītības iestāžu vidū.

Starptautiskā pieredzes apmaiņa un prakses iespējas sekmē mobilitātes dalībnieku profesionālās, sociālās un kultūras kompetences.

 

Fotogalerija