ERASMUS+ PROJEKTA "WORLD IN FRONT OF THE CAMERA" MOBILITĀTE BEĻĢIJĀ

13.12.2017.

 

No šī gada 4. līdz 8. decembrim Beļģijas pilsētā Gentē norisinājās programmas Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta "World in front of the camera" pirmā daļa. Projektā iesaistītas 5 profesionālās izglītības iestādes no 5 dažādām Eiropas valstīm – Beļģijas, Igaunijas, Latvijas, Nīderlandes un Slovākijas.

PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" šajā reizē pārstāvēja 3 Reklāmas dizaina izglītības programmas izglītojamās – Agija Batarāga, Aļisa Stefanija Miļuhina, Kaiva Dombrovska, Interjera dizaina izglītības programmas izglītojamā Anna Antipenko un Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas izglītojamā Laima Madara Lauriņa. Nedēļas garumā projekta dalībnieki piedalījās dažādās ar fotogrāfiju saistītās radošajās darbnīcās un apmeklēja fotogrāfu lekcijas, gūstot jaunas un papildinot jau esošās zināšanas. Uzdevumos fokuss tika likts uz tēmas "Veselīgs dzīvesveids" izpēti, vizuālu stāstu stāstīšanu, sadarbību internacionālās grupās un prezentācijām.

Projekta mērķis ir izstrādāt mācību materiālu fotogrāfiem profesionālajā izglītībā, tādējādi sekmējot inovatīvu un radošu metožu izstrādi fotografēšanā un veicinot šīs disciplīnas attīstību un popularitāti izglītojamo vidū. Projekta rezultātā tiks izveidots plašai publikai pieejams mācību materiāls fotogrāfijā, kurā tiks apkopota projekta laikā notikušo meistardarbnīcu pieredze un metodes, tāpat tiks radīta elektroniska platforma, kurā tiks atspoguļotas projekta aktivitātes, studiju materiāli, apkopoti labākie meistardarbnīcu darbi fotogrāfijā.

Skatīt foto galeriju>