Profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidošana dizainā un mākslā

11.06.2018.

Projekta nosaukums: ERASMUS+ programmas mācību mobilitātes projekts "Profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidošana dizainā un mākslā"

Projekta numurs: Nr. 2018-1-LV01-KA116-046838

Projekta īstenotājs: PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Projekta partnerorganizācijas: Escola Artística de Soares dos Reis (Portugāle), SASKY koulutuskuntayhtymä (Somija), Lycée Paul-Cornu (Francija).

Projekta mērķi: Projekta mērķis ir pilnveidot mobilitātes dalībnieku profesionālās, sociālās, valodas un kultūras kompetences. Saskaņā ar PIKC "RDMV" internacionalizācijas stratēģiju projekta ietvaros tiks veicināta izglītības iestādes starptautiskā atpazīstamība, attīstot jaunas starptautiskas sadarbības ar jauniem partneriem, tādējādi paplašinot sadarbības partneru tīklu un veicinot PIKC "RDMV" integrēšanos un konkurētspēju Eiropas mēroga profesionālo izglītības iestāžu vidū.

Projekta sagaidāmie rezultāti: Projekta rezultātā pedagogi iegūs jaunas zināšanas, ko ieviest savā mācību metodikā, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un efektivitāti, sekmētu novatorismu un jaunradi. Paredzams, ka pedagoģiskais personāls gūs jaunas zināšanas savas nozares tehnoloģijās, tiks iedvesmots pielietot daudzpusīgākas mācību metodes, kļūs atvērtāks starptautiskai pieredzei un kompetenču uzlabošanai, iepazīs un apgūs citu valstu izglītības iestāžu un organizāciju pieredzi mākslas un dizaina izglītības jomā un nozares industrijā.

Izglītojamie gūs jaunas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, apgūs jaunas prasmes dizainā un mākslā, iepazīsies ar citu valstu tradīcijām, kļūs elastīgāki, prakses pieredze sniegs ieskatu darba tirgū un darba tirgus vajadzībās, kas var atvieglot jauniešu ienākšanu darba tirgū.  

Projekta īstenošanas periods: 03.09.2018.- 02.09.2020.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 92351.00 EUR

Projekta vadītājs: Eduards Griškevičs