ERASMUS+ PROJEKTS "DESIGN - A DEFINITION APPROACH IN A EUROPEAN CONTEXT"

05.11.2019.

 

Projekta nosaukums: Erasmus+ 2. pamatdarbības (KA2) stratēģiskās partnerības projekts 3 "Design - a Definition Approach in a European Context"

Projekta numurs: Nr. 2019-1-AT01-KA229-051272_3

Projekta īstenotājs: Höhere Technische Bundeslehranstalt Hallstatt (Austrija)

Projekta partnerorganizācijas: PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" un Raahen koulutuskuntayhtymä (Somija)

Projekta mērķi: veikt dažādu valstu dizaina koncepcijas izpēti kultūras, ģeogrāfiskajā un filozofiskajā kontekstā, un atbalstīt izglītojamo ideju īstenošanu arhitektūras, mēbeļu un interjera dizaina jomā. Šajā projektā studenti izpētīs gan Eiropas valstu līdzības, gan reģionālās un nacionālās īpatnības, lai iegūtu plašāku izpratni par dizainu un amatniecību; veidot prasmi strādāt starptautiskās komandās, stiprinot sociālās kompetences; veicināt svešvalodu zināšanu pilnveidi.


Projekta sagaidāmie rezultāti:

1) Mēbeles objekta izstrāde
2) Augstas kvalitātes vizualizāciju izstrāde
3) Mēbeles objekta tehniskie rasējumi
4) Īsta izmēra prototipu izveide
5) Tīmekļvietnes izstrāde, kurā būs atspoguļoti projekta rezultāti
6) Profesionālo un sociālo iemaņu uzlabošana
7) Interese par darba iespējām Eiropā
8) Pieredze Eiropas projektu īstenošanā

 

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2019.-31.08.2021.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 98685.00 EUR

Projekta vadītāja: Zane Strubega