Erasmus+ projekts "DIversity of CEramics"

22.11.2018.

 

Projekta nosaukums: Erasmus+ 2. pamatdarbības (KA2) stratēģiskās partnerības projekts "DIversity of CEramics"

Projekta numurs: 2018-1-CZ01-KA229-047984_4

Projekta īstenotājs: Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary (Čehija)

Projekta partnerorganizācijas: PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary (Čehija), Lycée Polyvalent Henry Moisand (Francija), Escola Artística de Soares dos Reis (Portugāle)

Projekta mērķi: atbalstīt tradicionālo amatniecību – keramiku, podniecību, iepazīties ar procedūrām un tehnoloģijām, ko izmanto dažādu produktu ražošanā partnerinstitūcijās un vietējās rūpnīcās, uzlabot studentu profesionālās un transversālās prasmes, palielināt studentu iespējas darba tirgū, attīstīt studentu radošumu un iztēli (2D + 3D keramikas kompozīcijas), uzlabot studentu prasmes gatavo produktu ražošanā un prezentēšanā, palielināt studentu motivāciju mācīties par kultūru gan tieši, gan ar tīmekļa rīku starpniecību, palīdzēt studentiem izprast partnervalstu atšķirības, kā arī ievērot līdzīgo kultūras, sociālajos un vēsturiskajos aspektos, rosināt profesionālo mācību priekšmetu skolotājus ieviest un attīstīt jaunas metodes, sniegt skolotājiem iespējas darbam starppriekšmetu aktivitātēs, attīstīt angļu valodas zināšanas un IKT komunikācijai un specifiskiem mērķiem, kā arī veicināt darbu starptautiskās komandās.

Projekta sagaidāmie rezultāti: 

1) keramikas izstrādājumi, kas izgatavoti darbnīcu laikā un ir pieejami mācībām un mācīšanai

2) DICE - DIversity of CEramics - katra valsts uzprojektē un izveido DICE modeli, lai parādītu keramikas daudzveidību

3) Darbnīcu videomateriāls (vismaz viens video katrai valstij) "No māla līdz galaproduktam"

4) PPT prezentācijas angļu valodā: "Keramikas vēsture", "Tradicionālās formas un raksti", "Keramika 21. gadsimtā - ievērojamākie ražotāji"

5) Fiktīvs keramikas uzņēmums projekta partnerorganizāciju valstīs - PPT + Excel

6) Vietējās izstādes skolās ar plakātiem un keramikas izstrādājumiem, kas izgatavoti projekta laikā

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2018.-30.09.2020.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 129548.00 EUR

Projekta vadītājs: Eduards Griškevičs