ERASMUS+ PROJEKTS "FASHION"

01.10.2020.

 

Projekta nosaukums: Erasmus +  pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projekts "Fast Fabric for Fashion Innovation” - "FASHION"

Projekta numurs: Nr. 2020-1-CZ01-KA229-078213_3

Projekta īstenotājs: Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, Čehija

Projekta partnerorganizācija: Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, Čehija, Escola Artística de Soares dos Reis, Portugāle un PIKC "RDMV"

Projekta mērķis: Apgūt, attīstīt un uzlabot dalībnieku profesionālās iemaņas un iegūtu jaunas prasmes audumu pārveidošanā. Portugāles, Latvijas un Čehijas profesionālās izglītības iestādes sadarbosies vienkāršu audumu pārveidošanā, izmantojot dažādas metodes, mainot to struktūru, krāsu vai rakstu. Ar rokām darināti, pārveidoti audumi tiks izmantoti dažādu apģērbu un modes aksesuāru veidošanā un šūšanā. Izveidotie apģērbi un aksesuāri tiks prezentēti starptautiskā modes skatē un pašmāju izstādēs.

Projekta uzdevumi: 

- apgūt un pielietot jaunas metodes tekstilizstrādājumu pārveidošanā, izmantot nestandarta audumu izmērus un pārveidot tos par apģērbiem.

- izveidot metožu rokasgrāmatu, atspoguļojot tekstilizstrādājumu pārveidošanu, parādot to daudzveidību un iespējas;

- piedalīties starptautiskās meistardarbnīcās mobilitātes ietvaros;

- aktīvi piedalīties projekta rezultātu apkopošanā un izplatīšanā pēc mobilitātes perioda beigām.

Projekta sagaidāmie rezultāti: Projekta rezultātā tiks izstrādāti jauni apģērbi un aksesuāri no audumiem, ko pārveidojuši projekta dalībnieki no Portugāles, Čehijas un Latvijas. Tiks izstrādāta audumu pārveidošanas metožu rokasgrāmata, atspoguļojot tekstilizstrādājumu modificēšanu, parādot to daudzveidību un iespējas. Dalībnieki iegūs jaunas, attīstītas un uzlabotas profesionālās un pārnesamās jeb transfērās prasmes. Dalībniekiem tiks attīstītas prasmes strādāt komandās, stiprinot sociālās kompetences, kā arī tiks veicināta svešvalodu zināšanu pilveide. 

 

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2020. – 31.10.2022.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: EUR 24006,00

Projekta vadītāja: Zane Struberga