Erasmus+ projekts "World in front of the camera - roaring, emotional, delightful"

15.09.2017.

 

Projekta nosaukums: Erasmus+ 2. pamatdarbības (KA2) stratēģiskās partnerības projekts "World in front of the camera - roaring, emotional, delightful"

Projekta numurs: 2017-1-EE01-KA202-034920 

Projekta īstenotājs: Tallinas Politehnikums (Tallinna Polütehnikum), Igaunija

Projekta partnerorganizācijas: PIKC "RDMV" (Latvija), Stredna odborna skola Handlova (Slovākija), Astrum College (Nīderlande), Arteveldehogeschool (Beļģija), Tallina Polütehnikum (Igaunija)

Projekta mērķi: Projekta mērķis ir izstrādāt mācību materiālu fotogrāfiem profesionālajā izglītībā, tādējādi sekmējot inovatīvu un radošu metožu izstrādi fotografēšanā un veicinot šīs disciplīnas attīstību un popularitāti izglītojamo vidū. 

Projekta sagaidāmie rezultāti: Projekta rezultātā tiks izveidots plašai publikai pieejams mācību materiāls fotogrāfijā, kurā tiks apkopota projekta laikā notikušo meistardarbnīcu pieredze un metodes, tāpat tiks radīta elektroniska platforma, kurā tiks atspoguļotas projekta aktivitātes, studiju materiāli, apkopoti labākie meistardarbnīcu darbi fotogrāfijā. 

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2017. - 31.08.2019. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 27 247,00  EUR

Projekta vadītājs: Eduards Griškevičs

Projekta dalībnieku atlases konkursa nolikums: /PDF/

Projekta oficiālā tīmekļa vietne: www.erasmusphoto.org