Glezniecība un grafika kā dizaina sastāvdaļa

01.09.2014.Projekta nosaukums: Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projekts "Glezniecība un grafika kā dizaina sastāvdaļa"

 

Projekta numurs: 2012-1-LV1-LEO01-03401

 

Projekta īstenotājs: Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

 

Projekta partneri: AC Traductores (Spānija), La Escuela de Arte de Granada (Spānija)

 

Projekta dalībnieki: 8 izglītojamie - 4 nedēļas

 

Projekta īstenošanas periods: 01.08.2012.-31.07.2014. (24 mēneši)

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:  21464.00 EUR

 

Projekta vadītājs:  Irēne KrastiņaPrezentācija "Spānijas skolas un RDMV izglītojamo mācības un ikdiena" >