NORDPLUS JUNIOR 2020 PROJEKTS

30.10.2020.

 

Projekta nosaukums: Nordplus Junior programmas projekts "Jaunrades un inovāciju attīstīšana mācību procesā mākslas un dizaina jomā" (Developing Creativity And Innovation in Teaching Process In The Field Of Art And Design)

Projekta numursNPJR-2020/10286

Projekta īstenotājs: PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Projekta partnerorganizācijasTechnical College Reykjavik, Islande

Projekta mērķi: Projekta mērķis ir uzlabot un attīstīt radošumu un inovācijas mācību procesā, mākslas un dizaina programmās. Projekts palīdzēs pedagogiem salīdzināt dizaina un mākslas stundas divās dažādās valstīs (Latvijā un Islandē), divās dažādās izglītības sistēmās un divās dažādās institūcijās, kuras vienlaikus vieno profesionālās izglītības joma. Novērojot mācību darba metodes partnerskolā, ir iespējams attīstīt pedagogu zināšanas, prasmes un izpratni par to, kā radīt vairāk novatorisku un radošu uzdevumu mākslas un dizaina jomās.

Projekta mērķis saskan ar Nordplus Junior programmas mērķiem - "sadarbības stiprināšana un attīstīšana starp skolām un kvalitātes, radošuma un inovāciju attīstības veicināšana izglītībā". Projekta sadarbība sekmēs to, ka projektā iesaistītās valstis meklēs veidus, kā nodrošināt labās prakses un pieredzes apmaiņu gan pedagogiem, gan izglītojamajiem arī ārpus konkrētā projekta ietvariem.

Projekta sagaidāmie rezultāti: Projekta rezultātā ieguvums abām skolām būs pilnveidotas izglītības programmas, pedagogiem pilnveidojot savas metodes konkrētajos mācību priekšmetos, piedaloties partnerskolas mācību darbā, to novērojot, kā arī pasniedzot savas mācību stundas partnerskolā, lai ar savām mācīšanas metodēm iepazīstinātu partnerskolas pedagogus un skolēnus. Uzsvars šajā projektā tiek likts uz radošu risinājumu pielietojumu, mācot dažādus uzdevumus. 

Projekta ietvaros tiks attīstīta un stiprināta Latvijas un Islandes valstu sadarbība izglītības jomā, sekmējot jaunu sadarbības projektu rašanos šo valstu starpā, kā arī stiprinot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmu kopumā.

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2020.- 01.04.2022.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 10150,00 EUR

Projekta vadītāja: Zane Struberga