PEDAGOGI NO NORVĒĢIJAS PASNIEDZ MEISTARDARBNĪCAS PIKC "RDMV"

23.04.2018.

Nordplus Junior projekta "Development of teaching methods in Design and Art" ietvaros no 09.04.– 13.04.2018. PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" viesojās divas pedagoģes no "Polarsirkelen videregående skole" vidusskolas Norvēģijā.

Šī gada 10. aprīlī reklāmas dizaina izglītības programmas izglītojamie piedalījās norvēģu pedagoģes Bente S. Høyen (mākslas un zīmēšanas pedagoģe) vadītā meistardarbnīcā, kurā locīja papīru, izveidojot papīra grāmatiņas cietos vākos, un veidoja attēlus, izmantojot interesantu drukāšanas tehniku.

Savukārt 11. aprīlī formas dizaina izglītības programmas izglītojamie piedalījās meistardarbnīcā, kurā izgatavoja papīra parūkas, pielietojot dažādas papīra locīšanas tehnikas.

Projekta mērķis ir sekmēt inovācijas dizaina un mākslas izglītību programmu mācīšanās metodēs, tādējādi veicinot mākslas un dizaina skolu izglītības programmu attīstību. Abām skolām ir svarīgi attīstīt savu mācību programmu kvalitāti, sekot līdzi jauniem mācīšanās paņēmieniem un jauno tehnoloģiju pielietošanai mācību procesos.

Projekta rezultātā ieguvums abām skolām būs pilnveidotas izglītības programmas, pedagogiem pilnveidojot savas metodes konkrētajos mācību priekšmetos, piedaloties partnerskolas mācību darbā, to novērojot, kā arī pasniedzot savas mācību stundas partnerskolā, lai ar savām mācīšanas metodēm iepazīstinātu partnerskolas pedagogus un izglītojamos.

Skatīt foto galeriju>

Projekta finansētājs: Nordplus