PIKC "RDMV" saņem Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu

 

11.11.2016.


Šī gada 9. novembrī PIKC „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” Valsts izglītības attīstības aģentūrā saņēma Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartu.

 

Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu saņem organizācijas, kas iepriekš pierādījušas spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkņiem un personālam, nodrošinājušas mobilitātes projektu efektīvu un drošu finanšu vadību, kā arī izveidojušas skaidru un pamatotu institūcijas internacionalizācijas stratēģiju.

 

PIA harta (VET Mobility Charter) PIKC „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” ir piešķirta uz visu Erasmus+ programmas laiku līdz 2020. gadam, programmas īstenošanas gaitā veicot tās uzraudzību. Tāpat PIA harta turpmāk ļaus pieteikties Erasmus+ mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.


VET harta ir apliecinājums PIKC "RDMV" līdzšinējam darbam starptautisko projektu jomā. Lai pieteiktos VET hartai, PIKC "RDMV" bija jāizstrādā "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" internacionalizācijas stratēģija 2017.-2021.gadam", kas paredz turpmāk regulāru starptautisku mobiltātes projektu īstenošanu, nodrošinot starptautisku pieredzi gan PIKC "RDMV" audzēkņiem, gan pedagogiem.

 


2017. gadā  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" uzsāks divus starptautiskus mobilitātes projektus:

 

> Erasmus+ mobilitātes projektu, kurā varēs pieteikties un doties audzēkņi un pedagogi uz sadarbības skolām Kuresārē un Tartu, Igaunijā;


> Nordplus mobilitātes projektu, kurā paredzēta pedagogu mobilitāte Olafsfjordūrā, Islandē.

 

 


Logo: Erasmus+ VET Hartas logo