Profesionālo prasmju pilnveidošana dažādās izglītības programmās

07.09.2017.

 

Projekta nosaukums: Erasmus+ programmas mācību mobilitātes projekts "Profesionālo prasmju pilnveidošana dažādās izglītības programmās"

Projekta numurs: 2017-1-LV01-KA116-035288

Projekta īstenotājs: PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (PIKC "RDMV")

Projekta partnerorganizācija: "Espamob S. L.", Spānija

Projekta mērķi: Projekta "Profesionālo prasmju pilnveidošana dažādās izglītības programmās" ietvaros saskaņā ar internacionalizācijas stratēģiju kā galvenās aktivitātes ir sadarbības veidošana ar jauniem sadarbības partneriem, tādējādi ģeogrāfiski paplašinot PIKC "RDMV" sadarbības tīklu un sekmējot starptautisko sadarbības partneru skaita pieaugumu, kā arī veicinot PIKC "RDMV" integrēšanos un konkurētspēju Eiropas mēroga izglītības iestāžu vidū. Starptautiskā pieredzes apmaiņa un prakses iespējas sekmēs mobilitātes dalībnieku profesionālās, sociālās un kultūras kompetences.

Izglītojamie projekta ietvaros piedalīsies praksē partnerorganizācijas sadarbības uzņēmumos, savukārt pedagogi veiks partnerorganizācijas sadarbības uzņēmumu darba novērošanu, iegūstot jaunas zināšanas kā darba metodikā, tā jaunu tehnoloģiju un paņēmienu pielietošanā mācību procesā. 

Projekta sagaidāmie rezultāti: Pedagogiem pieredzes apmaiņa palīdzēs izvērtēt profesionālos paņēmienus un pilnveidot savu mācību metodiku. Savukārt izglītojamie gūs jaunas teorētiskās un praktiskās iemaņas, kā rezultātā prakses laikā iegūtā pieredze atvieglos ienākšanu darba tirgū, veicinās radošumu un inovatīvu ideju pielietojumu, kas atspoguļosies kvalitatīvu mācību darbu izstrādē.

Projekta īstenošanas periods: 04.09.2017. - 03.09.2019. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 60 498,00  EUR

Projekta vadītājs: Eduards Griškevičs